25.01.2023 Tarihli TOBB Mevzuat Bülteni

Mevzuat:
7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
25 Ocak 2023 Tarihli ve 32084 Sayılı Resmî Gazete
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230125.pdf 

Özet: 
Bu Tebliğ ile, 3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş, alacaklı veya vekilinin; Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca yapacağı işlemler sayılmış, Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamında MTS ile takip edilen icra dosyaları ile ilgili yapılacak işlemler sayılmış ve sair hususlar düzenlenmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230125-2.htm

Duyuru Tarihi : 30.01.2023 14:48:29

Facebook'ta Paylaş Tweetle