26.01.2023 Tarihli TOBB Mevzuat Bülteni

Mevzuat:
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31/12/2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6728)
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
26 Ocak 2023 Tarihli ve 32085 Sayılı Resmî Gazete
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230126.pdf 

Özet: 
Bu karar ile, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun geçici 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında düzenlenen “Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 31/12/2023 tarihine kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır.” istisnasının, kurumların 31/12/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanmasına karar verilmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230126-5.pdf

Mevzuat:
İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6729)
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
26 Ocak 2023 Tarihli ve 32085 Sayılı Resmî Gazete
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230126.pdf

Özet: 
 Bu Karar ile Birliğimiz de taraf olduğu, 10/05/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ifadesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak değiştirilmiş, İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulunun “Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği ile Müsteşarlığın İhracat, Avrupa Birliği ile Anlaşmalar Genel Müdürlüklerinin yetkili birer temsilcisi ve Genel Müdürlüğün ilgili Daire Başkanından oluştuğu” ifadesi madde metninden çıkarılmış, Kurulun “Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin yanı sıra Bakanlığın Gümrükler, ihracat, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği genel müdürlüklerinin yetkili birer temsilcisi ve Genel Müdürlüğün ilgili Daire Başkanından oluştuğu ifadesi” madde metnine eklenmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230126-6.pdf

Mevzuat:
Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/5)
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
26 Ocak 2023 Tarihli ve 32085 Sayılı Resmî Gazete
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230126.pdf

Özet: 
Bu Tebliğ ile, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Merkez Bankasına satılması ile Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesi halinde firmalara sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230126-23.htm 

Duyuru Tarihi : 30.01.2023 14:53:33

Facebook'ta Paylaş Tweetle