14.01.2023 Tarihli TOBB Mevzuat Bülteni

Mevzuat:   
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
14 Ocak 2023 Tarihli ve 32073 Sayılı Resmî Gazete
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230114.pdf


Özet: 
Bu yönetmelik ile 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin bazı maddelerinde sair değişiklikler yapılmıştır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230114-12.htm Mevzuat:
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 545)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
14 Ocak 2023 Tarihli ve 32073 Sayılı Resmî Gazete
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230114.pdf

Özet: 
Bu tebliğ ile Hazine ve Maliye Bakanlığına, 4760 sayılı Kanunda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden teminat alma yetkisi verilmiş olup, söz konusu uygulamaya ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230114-14.htm 
 


Mevzuat:
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 547)
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
14 Ocak 2023 Tarihli ve 32073 Sayılı Resmî Gazete
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230114.pdf

Özet: 
Bu tebliğ ile 14/05/2022 tarihli ve 31835 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537)’ne Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile belirlenenden farklı muhasebe tekniği kullanan kurumlarda değer artış fonu hesabının oluşturulmasını ve sair hususları düzenleyen bir ekleme yapılmıştır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230114-15.htm

Mevzuat:
2023 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6703)
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
15 Ocak 2023 Tarihli ve 32074 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230115M1.pdf 

Özet: 
Bu karar ile kararın uygulanması sırasında başvurulacak tanımlamalara yer verilmiş, Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığından görüş alınarak Cumhurbaşkanı onayına sunulacak işlemler sayılmış, karara bağlanması kurum üst yöneticisinin onayına bağlı olan hususlar düzenlenmiş ve sair düzenlemeler yapılmıştır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230115M1-1.pdf

Duyuru Tarihi : 30.01.2023 14:26:29

Facebook'ta Paylaş Tweetle