18.01.2023 Tarihli TOBB Mevzuat Bülteni

Mevzuat:
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 546)
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
18 Ocak 2023 Tarihli ve 32077 Sayılı Resmî Gazete
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230118.pdf 

Özet: 
Bu yönetmelik ile 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen 170/A maddesinde yer alan yetkiye istinaden, mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerden, Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilenlerin mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmış ve sair hususlar düzenlenmiştir. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230118-7.htm 

Duyuru Tarihi : 30.01.2023 14:28:00

Facebook'ta Paylaş Tweetle