Ceylanpınar TİM 8.000 Ton Mahsul Buğday Satışı

Sayın Üyemiz;

TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nün 13.03.2023 tarihli yazısı;

SATIŞ İLANI
1-İşletmemiz 2022 yılı istihsali 8.000 ton mahsul buğday 18 parti halinde açık artırma usulüyle
satılacaktır.
2-Muhammen Fiyat: 6.960,00 TL/Ton
3-İhale 21/03/2023 saat:10.00’da Şanlıurfa Ticaret Borsasında yapılacaktır. Numune Borsada veya
İşletmemizde görülebilir. İhale evrakları Şanlıurfa Ticaret Borsasına teslim edilecektir.
4-İhaleye ait geçici teminat %5’tir.
5-Bu işe ait şartname ücretsiz olarak Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden (Karanfil Sokak No:62
Bakanlıklar/Ankara),Şanlıurfa Ticaret Borsasından veya İşletmemize ait www.tigem.gov.tr adresinin ihaleler
sayfasında veya İşletmemiz Ticaret Servisinden görülebilir/alınabilir.
6-Bu İhale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında istisna kapsamda yapılmaktadır. 2886
sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp
yapmamakta veya ihalede teklif edilen fiyatları İdare menfaatlerini göz önünde bulundurarak kabul edip
etmemekte serbesttir.

Duyuru Tarihi : 14.03.2023 17:11:44

Facebook'ta Paylaş Tweetle