Deprem nedeniyle yapılacak olan bağış ve yardımlar hk

Sayın Üyemiz;


-AFAD, TOKİ ve Birliğimizce bir protokol dahilinde yürütülecek kampanya kapsamında inşa ettirilerek AFAD'a teslim edilecek konutlar için Birliğimiz ve Birliğimize bağlı Oda ve Borsalarca açılacak banka hesaplarına gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince aktarılan bağış tutarlarının, söz konusu bağış tutarlarının banka hesaplarına yatırıldığı dönemde tamamının gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunduğu,

- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca,"Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı"nın indirim konusu yapılabileceği,

- Bahsi geçen yasal düzenlemelerden hareketle, 3/2/2021 tarihinde yayımlanan 3483 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ülkemizde meydana gelebilecek depremler için AFAD koordinasyonunda genel yardım kampanyası başlatıldığı, Başkanlığımızca 16/2/2023 tarihinde yayımlanan "Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar" isimli rehber içeriğinde de yukarıda verilen vergi kolaylıklarına dair ayrıntılı açıklamaların yapıldığı ve AFAD koordinasyonuyla yürütülen kampanyaların da bu kapsamda olduğuna işaret edildiği,

- 6/2/2023 günü meydana gelen ve Ülkemizi önemli ölçüde etkileyen depremlerden zarar gören kişilerin konut ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayabilmek adına, Birliğinizce de AFAD koordinasyonunda bir kampanya başlatıldığı ve buna göre; AFAD, TOKİ ve Birliğinizin bir protokol dahilinde kampanyayı yürüteceği,

- Protokole göre, TOKİ tarafından gösterilecek arazilere, yine TOKİ projelerine uygun şekilde, altyapı dahil olmak üzere Birliğiniz tarafından inşaatlar yaptırılacağı ve kabul süreçleri yine aynı idarelerle tamamlanan konutların bedelsiz şekilde AFAD'a teslim edileceği,

- Kampanya kapsamında inşa edilecek konutların finansmanının bir kısmının Birliğiniz ile Birliğinize bağlı Oda ve Borsalar tarafından, önemli bir kısmının ise bağışçılardan karşılanacağı ve bu anlamda, hayırsever vatandaşların ve Birliğinize bağlı Oda ve Borsaların iki milyona yakın tacir üyesinin kampanyaya vereceği desteğin önem arz ettiği belirtilmiştir.

Duyuru Tarihi : 26.05.2023 08:51:59

Facebook'ta Paylaş Tweetle