Ana Sayfa > GENEL > Sıkça sorulan Sorular

Sıkça sorulan Sorular

1) ÜYELIGI ZORUNLU OLAN KISI VE KURULUSLAR KIMLERDIR?
5174 Sayili Yasa'nin 32'nci ve bu yasanin uygulamasina iliskin Borsa Muamelat Yönetmeliginin 7'nci Maddesi geregince, Ticaret borsasi kotasyonuna dahil maddelerin alim veya satimi ile ugrasanlar, bulunduklari yerin borsasina kaydolmak zorundadirlar.

Borsaya kayit zorunlulugunda olanlarin durumlarinda meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilani gereken her türlü degisikligin, gerçeklesmesinden itibaren bir ay içinde kayitli olduklari borsalara bildirilmesi gerekir. Ilgili sicile tescili zorunlu olup da kanuni sekil ve sürede tescil ettirilmemis olan bir hususu haber alan ilgili borsa, bu zorunlulugu yerine getirmeyenlerin durumlarini gerekli sicil degisikliklerinin yapilmasi için ilgili sicil memurluguna bildirir. Sicil memurlugu, bu bildirim üzerine gerekli islemleri yapmakla yükümlüdür.

Kayit zorunlulugunu yerine getirmeyenlerin kayitlari borsalarca dogrudan yapilir ve kendilerine bildirilir.

2) KAYIT IÇIN GEREKLI BELGELER NELERDIR?

Üyelik Islemleri (Tiklayiniz)

3) ALIM VEYA SATIMINDA STB’YE TESCILI ZORUNLU MADDELER NELERDIR?

Kotasyon Listesinde bulunan tüm kalemlerin tescili zorunludur.

Kotasyon Listesini (Tiklayiniz)

4) FIYAT BÜLTENLERINIZI NASIL GÖREBILIRIZ?

Web sitemiz üzerinden "BÜLTENLER" menüsünden ulasabilirsiniz.

5) IHRACATINDA TESCILI ISTENEN MADDELER NELERDIR?

164 Seri nolu Gelir Vergisi Genel tebligi ile zirai ürün kayip ve kaçaklarinin önlenmesi amaciyla, zirai(islenmis olsa dahi)  alim ve satimiyla ilgili vergi kesintisi yapilmasi ve vergi dairesine yatirilmasi konusunda alim ve satima aracilik eden kuruluslar ile ticaret borsalari, bu ürünlerin alim, satim ve ihracinda tahsili gereken vergiden müteselsil sorumlu tutulmuslar,ticaret borsalarina kote edilmesi zorunlu ürünler ise 185 Seri nolu gelir Vergisi Genel Tebligi eki ile belirtilmistir. Ve bu listede yer alan ürünlerin ihracat gümrük islemlerinde borsa tescil beyannamesinin ibrazi zorunlu kilinmistir.

6) STB TARAFINDAN BELIRLENMIS FIRE VE ZAYIAT ORANLARI NELERDIR?

Teamül Kararlari (Tiklayiniz)

 7) YILLIK AIDAT ÖDEME TARIHLERI NELERDIR?

Her yil Haziran ve Ekim olmak üzere 2 taksitle yatirilir. Zamaninda ödenmeyen aidatlara gecikme zammi uygulanir.
 
 8) STB IS MERKEZI AIDATLARININ NE ZAMAN ÖDENMESI GEREKIYOR? 

 Içinde bulunulan ayin aidati o ayin içinde ödenmek zorundadir. Zamaninda ödenmeyen aidatlara gecikme zammi uygulanir.
 

 9) STB’NIN BANKA HESAP NUMARASI VE VERGI BILGILERI NELERDIR?

  •  Akbank Adapazari Subesi

             Sube Kodu       : 027

             Hesap No         : 4550

             Iban No            : TR68 0004 6000 2788 8000 0045 50

  • Ziraat Bankasi Adapazari Subesi

             Sube Kodu       : 019

             Hesap No         : 29556018-5001

             Iban No            : TR62 0001 0000 1929 5560 1850 01

 

10) YILLIK AIDAT GECIKME ORANLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi ile Odalar ve Borsalar Kanununun 77. maddesinin birinci fikrasi “Süresinde ödenmeyen kayit ücretleri, yillik aidat, navlun hasilattan alinacak oda paylari, borsa tescil ücreti ve birlik aidatina 6183 sayili Amme Alacaklarinin Tahsili Usulü Kanun uyarinca günlük gecikme zammi tahakkuk ettirilir” hükmünü içermektedir.

6183 sayili Amme Alacaklarinin Tahsili Usulü Kanunun 51. maddesine göre uygulanmakta olan gecikme zammi nispeti, 21.04.2006 tarihli resmi Gazete’de yayimlanan 2006/10302 sayili Bakanlar Kurulu Karari ile, yayimi tarihinde yürürlüge girmek ve her ay için ayri ayri uygulamak üzere %2,5 olarak belirlenmistir.

11) TESCIL VE ÜYELIK ISLEMLERI IPTALI HANGI SEKILLERDE OLMAKTADIR? 

 Borsaya tescil ettirilmis alim satim muameleleri taraflarin yazili müracaatlari üzerine yönetim kurulu karariyla iptal edilebilir ya da hakem heyeti veya mahkemeye karariyla feshedilebilir. Ayni alim satim muamelelerinin mükerrer yapilmasi halinde, tescil yönetim kurulu karariyla iptal edilir.

 12) YERLI MALI BELGESI NASIL ALINIR, AVANTAJLARI NELERDIR?

22.01.2002 tarih ve 24648 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yürürlüge giren Kamu Ihale Kanununun 63. Maddesi ile kamu ihalelerinde¸ yerli mali üreten firmalara %15 oranina kadar fiyat avantaji saglayan bir belgedir.

Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli bir asamasinin ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esasli is çilik ve eylemi Türkiye’de yapilan ürünler Yerli Mali olarak kabul edilir.

Kamu Ihale Kurulunun 18.12.2002 tarih ve 24967 sayili Resmi Gazetede yayimlanan 2002/DK-8 Sayili Kararina göre¸ “Yaklasik maliyeti esik degerlerin altinda kalan ihalelerde sadece yerli isteklilerin katilmasi¸ yaklasik maliyeti esik degerlerin üzerindeki ihalelerde; hizmet alimlari ve yapim islerinde bütün yerli istekliler lehine¸ mal alimlarinda ise Sanayi ve Ticaret Bakanligi ile diger ilgili kurum ve kuruluslarin görüsleri alinarak Kurum tarafindan yerli mali olarak belirlenen mallari teklif eden yerli istekliler lehine¸ %15 oranina kadar fiyat avantaji saglanmasi hususlarinda idarelerce ihale dokümanina hükümler konulabilir. Ancak¸ yabanci istekliler ile ortak girisim yapmak suretiyle ihalelere katilan yerli istekliler bu hükümden yararlanamaz.” hükmü karara baglanmistir.

Söz konusu karar ile¸ bir malin yerli mali olarak degerlendirilebilmesi için ilgili Oda/Borsa tarafindan “Yerli Mali Belgesi” ile belgelendirilmesi sarti getirilmistir.

13) ÜYE TEMINATI NASIL VERILIR?

164 Sayili Gelirler Vergisi Tebligine göre 5590 Sayili Kanuna göre kurulmus olan borsalar ve borsa yöneticileri alim, satimini tescil ettikleri zirai ürünler üzerinden yapilmasi gereken vergi tevkifatini saglamaya yönelik her türlü tedbiri almaya, yetkilidirler.

Kambiyo Senedi  ( Tiklayiniz )