Hayvan ve Hayvansal Ürünler Kayıt Sistemi

Sayın Üyelerimiz;


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 06.01.2020 tarih ve "Hayvan ve Hayvansal Ürünler Kayıt Sistemi" konulu duyurusu;

26.12.2019 tarihli T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü yazısı;

İlgide kayıtlı yazımız ile hayvan ve hayvansal ürünler ithalat-ihracat elektronik kayıt sisteminde ithalat işlemlerine https://hbs.tarbil.gov.tr web adresinde 01 Eylül 2020 tarihinden itibaren, transit işlemlerine 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren başlanacağı bildirilmiştir.

Bilindiği üzere canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin transit işlemleri de yine sınır kapılarında yer alan Bakanlığımız Veteriner Sınır Kontrol Noktası (VSKN) Müdürlüklerinde gerçekleştirilecek kontroller çerçevesinde yürütülmektedir. Ülkemizden transit geçiş yapılması
istenen eşya ile ilgili olarak ilgili VSKN Müdürlüğü'ne resmi olarak ön bildirim yapılması zorunludur.

Kullanımına başlanacak sistemde ithalat işlemleri için sistem kullanıcı kaydı gerekmekte olup transit işlemleri için sisteme herhangi bir kullanıcı kaydı gerekmemektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sorumlu kişiler TC kimlik numarası ile. diğer ülke vatandaşları ise PasaPort numaraları ile sisteme giriş yaparak bu başvuruyu gerçekleştirebileceklerdir.

Ancak başvuru Sonrası Türkiye gümrüğüne gelerek transit geçecek eşya ile ilgili tüm dokümanlar Yetkili personelin işlemlere başlamasından once VSKN Müdürlüğüne elden teslim edilecektir.

Sistemde doldurulması gereken form Türkçe/İngilizce olarak düzenlenmiştir, Sisteme giriş ve ilgili döküm anın doldurulmasını hem Türkçe hem İngilizce ayrıntılı olarak açıklayan video kayıtlarına Bakanlığımız web ana sayfasında (https://www.tarimorman.gov.tr) duyurular bölümünden ve Genel Müdürlüğümüz ana sayfasında (https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM) duyurular bölümünden ulaşılabileceği gibi İngilizce web sayfaları htps://www.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/EN/AnaSayfa.aspx https://www.tarimonıan.gov.triGKGM/Sayfalar/EN/AnaSayfa.aspx adreslerinde yer alan duyurular bölümünden ulaşılabilmektedir.

Firma ve Şoförlerin zorluk yaşamamaları adına ilgili VSKN Müdürlüğü personeli kendilerine yardımcı olacaklardır.

Duyuru Tarihi : 17.01.2020 14:38:45

Facebook'ta Paylaş Tweetle

Bosna Hersek'te düzenlenmesi öngörülen enerji konulu konferanslar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 10.02.2020 tarih ve - 14.02.2020

Lüksemburg'da "Citi Invest Control" İsimli Firmanın Şüphe Uyandıran Faaliyetleri Hakkında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 12.02.2020 tarih ve - 14.02.2020

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması Fırsatları

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 12.02.2020 tarih ve - 14.02.2020

Kıymetsiz Hububat Tozu Satış İhalesi

T.C.TMO Toprak Mahsulleri Ofisi Derince Şube Müdürlüğü'nün 11.02.2020 tarih ve - 12.02.2020