Hayvan ve Hayvansal Ürünler Kayıt Sistemi

Sayın Üyelerimiz;


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 06.01.2020 tarih ve "Hayvan ve Hayvansal Ürünler Kayıt Sistemi" konulu duyurusu;

26.12.2019 tarihli T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü yazısı;

İlgide kayıtlı yazımız ile hayvan ve hayvansal ürünler ithalat-ihracat elektronik kayıt sisteminde ithalat işlemlerine https://hbs.tarbil.gov.tr web adresinde 01 Eylül 2020 tarihinden itibaren, transit işlemlerine 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren başlanacağı bildirilmiştir.

Bilindiği üzere canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin transit işlemleri de yine sınır kapılarında yer alan Bakanlığımız Veteriner Sınır Kontrol Noktası (VSKN) Müdürlüklerinde gerçekleştirilecek kontroller çerçevesinde yürütülmektedir. Ülkemizden transit geçiş yapılması
istenen eşya ile ilgili olarak ilgili VSKN Müdürlüğü'ne resmi olarak ön bildirim yapılması zorunludur.

Kullanımına başlanacak sistemde ithalat işlemleri için sistem kullanıcı kaydı gerekmekte olup transit işlemleri için sisteme herhangi bir kullanıcı kaydı gerekmemektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sorumlu kişiler TC kimlik numarası ile. diğer ülke vatandaşları ise PasaPort numaraları ile sisteme giriş yaparak bu başvuruyu gerçekleştirebileceklerdir.

Ancak başvuru Sonrası Türkiye gümrüğüne gelerek transit geçecek eşya ile ilgili tüm dokümanlar Yetkili personelin işlemlere başlamasından once VSKN Müdürlüğüne elden teslim edilecektir.

Sistemde doldurulması gereken form Türkçe/İngilizce olarak düzenlenmiştir, Sisteme giriş ve ilgili döküm anın doldurulmasını hem Türkçe hem İngilizce ayrıntılı olarak açıklayan video kayıtlarına Bakanlığımız web ana sayfasında (https://www.tarimorman.gov.tr) duyurular bölümünden ve Genel Müdürlüğümüz ana sayfasında (https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM) duyurular bölümünden ulaşılabileceği gibi İngilizce web sayfaları htps://www.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/EN/AnaSayfa.aspx https://www.tarimonıan.gov.triGKGM/Sayfalar/EN/AnaSayfa.aspx adreslerinde yer alan duyurular bölümünden ulaşılabilmektedir.

Firma ve Şoförlerin zorluk yaşamamaları adına ilgili VSKN Müdürlüğü personeli kendilerine yardımcı olacaklardır.

Duyuru Tarihi : 17.01.2020 14:38:45

Facebook'ta Paylaş Tweetle

Ticaret Müşavirleri ile Elektronik Sohbetler - Avustralya

Ticaret Bakanlığından alınan ilgide kayıtlı yazıda, Avustralya'da görev yapmakta olan - 17.09.2020

Türkiye-Venezuela Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması (TGA)

İlgide kayıtlı yazıda, ülkemiz ile Venezuela arasında 17 Mayıs 2018 tarihinde imzalanan - 15.09.2020

Şirketlerin UETS Hesapları Hakkında

15 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İcra ve İflâs Kanunu - 15.09.2020

Helal Belgelendirme Konusunda Teknik Eğitim

İlgide kayıtlı yazıda, Ticaret Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Helal Akreditasyon Kurumunun (HAK) görevleri - 14.09.2020

Ticaret Müşavirleri ile Elektronik Sohbetler - Malezya

İlgide kayıtlı yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafından ülkemizin ihracat faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla - 14.09.2020