Aidat Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Duyuru

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda  Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun 17.11.2020 tarih ve 31307 Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan kanunun 4.maddesinin 6.fıkrasında;

“31/08/2020 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; üyelerin borsalara olan aidat, borsa tescil ücreti borç asıllarının tamamının birinci taksiti bu kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.” hükmü bulunmaktadır.

Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar ( 31.01.2021 ) Borsamıza başvurulması şarttır.

 

 

17.11.2020 tarih ve 31307 Resmi Gazeteye ulaşmak için tıklayınız.

 

 

 

Duyuru Tarihi : 17.11.2020 17:29:56

Facebook'ta Paylaş Tweetle

Devlet Destekli Tarım Sigortaları

TARSİM tarafından hazırlanan bilgi notu - 16.01.2021

AB COSME Programı Çağrı Duyurusu

KOSGEB-Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi - 16.01.2021

Ticaret Müşavirleri ile Elektronik Sohbetler-Mozambik ve Sudan

İlgi yazı ile, Ticaret Bakanlığı tarafından, Türk Ticaret Müşavir ve Ataşeleri ile - 16.01.2021

2021 Tmall Global Sanal Zirvesi

Ticaret Bakanlığı'nın ilgide kayıtlı yazısında, Pekin Ticaret Müşavirliği'nin duyurusuna atfen - 16.01.2021

TOBB Sanal Fuar Duyurusu

26-27 Ocak 2021 tarihlerinde düzenlenecek TOBB Dijitalleşme Sanal Fuarı - 16.01.2021