Uygulamalı Eğitimler

Sayın Üyemiz;


T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı'nın 15.10.2021 tarihli yazısı;

17 Haziran 2021 tarih ve 31514 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği'nin 4 üncü maddesi uyarınca örgün eğitim veren önlisans ve lisans programlarının müfredatlarında yer alması kaydıyla işletmede mesleki eğitim veya staj yaptırılabilecek programlar belirlenerek ilgi yazımızla bildirilmiştir. Belirlenen program listesinde yer almayıp müfredatında 3+1 ve 7+1 eğitim sistemi uygulanan programların da işletmede mesleki eğitim yaptırılabilecek programlar kapsamında sayılması hususu 06.10.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve uygun görülmüştür. 

Duyuru Tarihi : 23.10.2021 15:35:25

Facebook'ta Paylaş Tweetle

Tarımsal Desteklemeler

Bazı Borsalarımızdan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ulaşan bilgilerde, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri - 07.12.2021

Tataristan firma temsilcileri ile ikili görüşmeler

Tataristan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Marat Ahmatov'un başkanlığında iş insanlarından oluşan - 03.12.2021

Burkina Faso III. Uluslararası Pamuk ve Tekstil Fuarı

İlgide kayıtlı yazıda, "Burkina Faso 3. Uluslararası Pamuk ve Tekstil Fuarı" nın 27-28 Ocak 2022 tarihlerinde - 03.12.2021

İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

30 Kasım 2021 Tarihli ve 31675 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan İcra ve İflas Kanunu İle Bazı - 03.12.2021

TMO Peşin Hububat Satışları (Genel Ve Sözleşme Bazında)

Ekmeklik Buğday satışlarımız 2.625–2.675 TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili olarak - 03.12.2021