Umuma Açık Mahallerde Telif Lisanslaması

Sayın Üyemiz;


Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan yazıda, Fikri Mülkiyet Akademisi bünyesinde kurulan ve Genel Müdürlüklerine bağlı olarak faaliyet gösteren Telif Hakları Eğitim Merkezi tarafından telif haklarına dayalı tüm sektörlere ve kurumsal paydaşlara yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

Bakanlığın yürütmekle görevli olduğu 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren Meslek birliklerinin; üyelerinin hak sahibi olduğu eser, icra ve fonogramların (müzik ) umuma açık mahaller eserlerinin (otel, kafe, düğün salonu, alışveriş merkezi vb.) tarafından kullanılabilmesi amacıyla yürüttükleri lisanslama faaliyeti ile tarifelere yönelik bilgi verilmesi amacıyla 26 Ekim 2021 Salı günü 14:30-15:40 saatleri arasında "Umuma Açık Mahallerde Telif Lisanslaması" başlıklı ekte programı ve katılım linki sunulan çevrimiçi seminer gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

UMUMA AÇIK MAHALLERDE

 MÜZİK KULLANIMI-TELİF LİSANSLAMASI

ÇEVRİMİÇİ SEMİNER PROGRAMI


·         Eğitim saatinde https://kultur.webex.com/meet/telif web linkine tıklandığında direkt katılım sağlanabilecektir.


14.30 – 14.40

Açılış Konuşması

14.40 – 15.20

Seminer Sunumu

   Ahmet Yener KOÇAK

   Telif Hakları Genel Müdürlüğü

   Meslek Birlikleri Koordinatörü

 

Seminerde ele alınacak konu başlıkları

- Umuma açık mahal tanımı ve sınıflandırması

- Umuma açık mahallerde müzik lisanslamasında meslek birliklerinin rolü

-Türkiye’de meslek birlikleri

- Meslek birlikleri tarifeleri

- Tarife Uyuşmazlıkları ve Uzlaştırma komisyonu

- Lisans sözleşmeleri

15:20 – 15:40

Soru - CevapDuyuru Tarihi : 26.10.2021 07:33:47

Facebook'ta Paylaş Tweetle

Tarımsal Desteklemeler

Bazı Borsalarımızdan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ulaşan bilgilerde, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri - 07.12.2021

Tataristan firma temsilcileri ile ikili görüşmeler

Tataristan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Marat Ahmatov'un başkanlığında iş insanlarından oluşan - 03.12.2021

Burkina Faso III. Uluslararası Pamuk ve Tekstil Fuarı

İlgide kayıtlı yazıda, "Burkina Faso 3. Uluslararası Pamuk ve Tekstil Fuarı" nın 27-28 Ocak 2022 tarihlerinde - 03.12.2021

İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

30 Kasım 2021 Tarihli ve 31675 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan İcra ve İflas Kanunu İle Bazı - 03.12.2021

TMO Peşin Hububat Satışları (Genel Ve Sözleşme Bazında)

Ekmeklik Buğday satışlarımız 2.625–2.675 TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili olarak - 03.12.2021