7532 Ton Mahsul Buğday Satışı

27.10.2021 Çarşamba günü saat 15:00'da Şanlıurfa Ticaret Borsası Buğday Pazarında 2021 - 26.10.2021

Soya Fasulyesi ve Mercimek Satış İhalesi

27.10.2021 Çarşamba günü saat 10:00'da Şanlıurfa Ticaret Borsası Buğday Pazarında - 26.10.2021

Umuma Açık Mahallerde Telif Lisanslaması

Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan yazıda, Fikri Mülkiyet Akademisi bünyesinde - 26.10.2021

Uygulamalı Eğitimler

17 Haziran 2021 tarih ve 31514 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren - 23.10.2021

Ortak Küme Girişimleri

KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından - 23.10.2021

Tüm Yönleriyle Teknik İflas ve Alınması Gereken Önlemler Eğitimi

Bu eğitimde iflas hakkında genel mahiyette kısa bilgi verildikten sonra; iflas nedenleri, kimlerin iflasa tabi olduğu - 23.10.2021

TİGEM Mahsul Buğday Satış İhalesi

27.10.2021 Çarşamba Günü işletmemizin 2021 yılı istihsali 2.636.000 Kg - 23.10.2021

Balyalı Sap Satış İhalesi

03.11.2021 Çarşamba Günü saat 14:00'de işletmemizin 2021 yılı istihsali 200 ton balyalı - 23.10.2021

TİGEM Arazi Kiralama İhalesi

02.11.2021 Salı Günü saat 14:00'de işletmemizde 980 dekar sulu ve 300 dekar kuru arazinin 2 - 23.10.2021

TİGEM Dalında Zeytin Satışı

26.10.2021 Salı Günü saat 11:00'da işletmemiz idari binasında 2021 yılı istihsali - 23.10.2021