Eximbank Anketi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türk Eximbank işbirliğinde KOBİ'lerin ihracat finansmanı konusunda ihtiyaçlarını daha - 19.10.2020

Meksika Yatırım Planı

Ticaret Bakanlığı'nın ilgide kayıtlı yazısı ile, Meksika Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atfen, - 19.10.2020

KOBİ’ler İçin Faktoring ve Finansal Kiralama Webinarı

KOBİ'ler için alternatif finansman yöntemleri olan ticaret finansmanı (Faktoring) ve - 19.10.2020

Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler- Mısır ve Tunus

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan ilgide kayıtlı yazıda 20 Ekim 2020 Salı günü 14.30-16.00 saatleri arasında - 19.10.2020

Randevulu Sanal Sıra (RSS) Sistemi

Kapıkule Sınır Kapımız 2018 yılında günlük yaklaşık 800 ticari araç kapasitesiyle çalışırken, özellikle - 19.10.2020