İhracat Amaçlı Ürün Satışı

T.C. Et ve Süt Kurumu Sakarya Et Kombinası Müdürlüğü'nün 05.09.2019 tarih ve - 09.09.2019

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Uygulamaları Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 09.08.2019 tarih ve - 02.09.2019

Mecburi Kesim Et ve Sakatat İhalesi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nün - 02.09.2019

Coğrafi İşaretli Ürünler Hk

Denetim Merci Yürütme Kurulu Başkanlığı'nın 23.08.2019 tarih ve - 02.09.2019

Türkiye-Çek Cumhuriyeti Çalışma Yemeği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 27.08.2019 tarih ve - 27.08.2019