Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı

Sayın Üyelerimiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 31.01.2019 tarih ve "Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı" konulu duyurusu;

İlglde kayıtlı yazıda, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın 3-4 Ocak 20l9 tarihlerinde ülkemizi ziyareti sırasında
Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) 6. Toplantısı'nın 20l9 yılı içinde
İslamabad'da düzenlenmesi için hazırlıklara başlandığı bildirilmektedir.
Belirtilen çerçevede Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Ticaret ve Yatırım Ortak Çalışma
Grubu'nda (OÇG)" gündeme getirilmesi gereken hususlar ve ele alınabilecek işbirliği konularına ilişkin
Birliğimiz görüş ve talepleri sorulmaktadır.
Bilgilerinizi, konunun ilgili üyelerinize duyurulmasını ve konuya ilişkin üyeleriniz görüşleri ile birlikte
Borsanız tespit, görüş ve önerilerinin, Ticaret Bakanlığımıza iletilmek üzere,7 Şubat 2019
Perşembe günü mesai bitimine kadar Birliğimize e-posta yoluyla (kaan.gaffaroglu@tobb.org.tr) iletilmesini
rica ederiın.

Duyuru Tarihi : 05.02.2019 11:50:10

Facebook'ta Paylaş Tweetle

TMO Değerli Yan Ürün Satış İhalesi

T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi Derince Şube Müdürlüğü'nün 17.04.2019 tarih ve - 19.04.2019

Ülke Masaları Bülteni Mart Sayısı

Ülke Masaları Bülteni Mart Sayısı - 19.04.2019

Ülke Masaları Bülteni Şubat Sayısı

İhracatçı firmalarımızın uluslararası rekabet güçlerinin artırılması, - 19.04.2019

AİD İş Forumu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 15.04.2019 tarih ve - 18.04.2019

Cezayir Pazarına Giriş Hakkında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 30.03.2019 tarih ve - 18.04.2019