Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı

Sayın Üyelerimiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 31.01.2019 tarih ve "Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı" konulu duyurusu;

İlglde kayıtlı yazıda, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın 3-4 Ocak 20l9 tarihlerinde ülkemizi ziyareti sırasında
Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) 6. Toplantısı'nın 20l9 yılı içinde
İslamabad'da düzenlenmesi için hazırlıklara başlandığı bildirilmektedir.
Belirtilen çerçevede Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Ticaret ve Yatırım Ortak Çalışma
Grubu'nda (OÇG)" gündeme getirilmesi gereken hususlar ve ele alınabilecek işbirliği konularına ilişkin
Birliğimiz görüş ve talepleri sorulmaktadır.
Bilgilerinizi, konunun ilgili üyelerinize duyurulmasını ve konuya ilişkin üyeleriniz görüşleri ile birlikte
Borsanız tespit, görüş ve önerilerinin, Ticaret Bakanlığımıza iletilmek üzere,7 Şubat 2019
Perşembe günü mesai bitimine kadar Birliğimize e-posta yoluyla (kaan.gaffaroglu@tobb.org.tr) iletilmesini
rica ederiın.

Duyuru Tarihi : 05.02.2019 11:50:10

Facebook'ta Paylaş Tweetle

TOBB MEYBEM Emlak, Servis Aracı Şoförü ve Köprülü Vinç Operatörlüğü Mesleki Yeterlilik Hizmetleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 07.02.2019 tarih ve - 12.02.2019

Irak'ta Yatırım İmkanları Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün - 12.02.2019

İran - Uluslararası Fuar Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 08.02.2019 tarih ve - 12.02.2019

Pakistan Denizaşırı Yatırım Kongresi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 04.02.2019 tarih ve - 12.02.2019

TOBB İl Genç ve Kadın Girişimciler Kurulları Seçim Listeleri Hk

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gönderilen - 11.02.2019