COSME Kümelenme Çağrısı

Sayın Üyelerimiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 31.01.2019 tarih ve "COSME Kümelenme Çağrısı" konulu duyurusu;

KOSGEB'in 10.01.2019 tarih ve 459 sayılı COSME Kümelenme Çağrısı konulu yazısı.

Avrupa Birliği'nin EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalarından biri, "Küreselleşen Çağ İçin Sanayi Politikası" olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Avrupa Birliği taradından, 2014 - 2020 yıllarını kapsayan ve kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan program ortaya konmuştur. KOSGEB, ülkemizde COSME programının ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir.

KOSGEB'den alınan ilgi'de kayıtlı yazıda COSME programı kapsamında, "Avrupa Küme Mükemmeliyet Programı" proje teklif çağrısının yayımlandığı belirtilmektedir. Çağrı çerçevesinde, KOBİ rekabetçiliğini teşvik etmek ve işletmelerin kümelerin sunabileceği yenilik ve büyüme potansiyelini kullanarak küresel pazarlara başarıyla erişebilmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Son başvuru tarihi 4 Nisan 2019 tarihi olan teklif çağrısına, Avrupa komisyonunun internet https://ec.europa.eu/easme/en/cosme/cos-cluster-2018-03-02-european-cluster-excellence-programme sayfasından ulaşılabilmektedir.

Duyuru Tarihi : 05.02.2019 14:08:19

Facebook'ta Paylaş Tweetle

TOBB MEYBEM Emlak, Servis Aracı Şoförü ve Köprülü Vinç Operatörlüğü Mesleki Yeterlilik Hizmetleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 07.02.2019 tarih ve - 12.02.2019

Irak'ta Yatırım İmkanları Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün - 12.02.2019

İran - Uluslararası Fuar Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 08.02.2019 tarih ve - 12.02.2019

Pakistan Denizaşırı Yatırım Kongresi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 04.02.2019 tarih ve - 12.02.2019

TOBB İl Genç ve Kadın Girişimciler Kurulları Seçim Listeleri Hk

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza gönderilen - 11.02.2019