COSME Kümelenme Çağrısı

Sayın Üyelerimiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 31.01.2019 tarih ve "COSME Kümelenme Çağrısı" konulu duyurusu;

KOSGEB'in 10.01.2019 tarih ve 459 sayılı COSME Kümelenme Çağrısı konulu yazısı.

Avrupa Birliği'nin EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalarından biri, "Küreselleşen Çağ İçin Sanayi Politikası" olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Avrupa Birliği taradından, 2014 - 2020 yıllarını kapsayan ve kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan program ortaya konmuştur. KOSGEB, ülkemizde COSME programının ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir.

KOSGEB'den alınan ilgi'de kayıtlı yazıda COSME programı kapsamında, "Avrupa Küme Mükemmeliyet Programı" proje teklif çağrısının yayımlandığı belirtilmektedir. Çağrı çerçevesinde, KOBİ rekabetçiliğini teşvik etmek ve işletmelerin kümelerin sunabileceği yenilik ve büyüme potansiyelini kullanarak küresel pazarlara başarıyla erişebilmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Son başvuru tarihi 4 Nisan 2019 tarihi olan teklif çağrısına, Avrupa komisyonunun internet https://ec.europa.eu/easme/en/cosme/cos-cluster-2018-03-02-european-cluster-excellence-programme sayfasından ulaşılabilmektedir.

Duyuru Tarihi : 05.02.2019 14:08:19

Facebook'ta Paylaş Tweetle

TMO Değerli Yan Ürün Satış İhalesi

T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi Derince Şube Müdürlüğü'nün 17.04.2019 tarih ve - 19.04.2019

Ülke Masaları Bülteni Mart Sayısı

Ülke Masaları Bülteni Mart Sayısı - 19.04.2019

Ülke Masaları Bülteni Şubat Sayısı

İhracatçı firmalarımızın uluslararası rekabet güçlerinin artırılması, - 19.04.2019

AİD İş Forumu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 15.04.2019 tarih ve - 18.04.2019

Cezayir Pazarına Giriş Hakkında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 30.03.2019 tarih ve - 18.04.2019