Su Yönetimi Ödülleri

Sayın Üyelerimiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 05.03.2019 tarih ve "Su Yönetimi Ödülleri"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgi yazısında, ülkemizin 2023 yılı vizyonu ve hedefleri doğrultusunda su
kayıplarının kontrolü için çalışmalar gerçekleştiren kamu kurumlarının, özel sektör kuruluşlarının,
akademisyenlerin ve öğrencilerin motivasyonlarını pekiştirerek su yönetiminde farkındalığı artırmak, başarılı
projeler ile yenilikçi ürünleri teşvik etmek ve kamu - özel sektör - üniversite işbirliğine katkı sağlamak
amacıyla Su Yönetimi Ödüllleri programının tertip edildiği ifade edilmiş olup, www.suyonetimiodulleri.org
internet sitesinde ilan edildiği üzere aşağıdaki kategorilerde ödüller verileceği açıklanmıştır.

- Su ve Kanalizasyon İdaresi (Başarılı Proje)

- İl Belediyesi (Başarılı Proje)

- İlçe Belediyesi (Başarılı Proje)

- Sulama Teşkilatı (Başarılı Proje)

- Üretici (Yenilikçi Proje)

- Yüklenici (Başarılı Proje)

- Müşavir (Başarılı Proje)

- Üniversite (Başarılı Proje)

- Basın Kuruluşu (En İyi Haber)

İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği ve Teknik Usuller
Tebliği ile Sulama Kullanımının Kontrolü ve Su Kayıplarının Azaltılmasına ilişkin yönetmelik hükümleri
doğrultusunda ülkemizdeki su kayıplarının azaltılması çalışmalarına yarar sağlayan başarılı proje, yenilikçi
ürün ve en iyi haber değerlendirmelerinin Değerlendirme Kurulu (Jüri) tarafından aşağıda yer alan kıstaslar
göz önünde bulundurularak yapılacağı belirtitmiştir.

- Azaltılan su kayıpları oranı

- Yerli ürün kullanımı

- Çevrenin korunması

- Yenilikçi fikir

- Ar-Ge katkısı

- Toplumsal fayda

- Sosyal Sorumluluk

- Sürdürülebilirlik

Başvurular www.suyonetimiodulleri.org internet sitesi üzerinden alınmaktadır. Resmi yazı, e-posta, faks vb.
ile yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği ifade edilmiştir. Kurumlar başvuru için internet sitesi üzerinde
kullanıcı hesabı oluşturarak başvuru formunu dolduracaktır. Aynı kurum birden fazla ödül başvurusunda
bulunabilir; ancak her başvuru için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır. Başvurular 1 Şubat 2019 - 30
Haziran 2019 tarihleri arasında kabul edilecektir. Ödül töreni 9 Ekim 2019 tarihinde 5. Su Kayıp ve
Kaçakları Türkiye Forumu ile eşzamanlı olarak Ankara'da düzenlenecektir.

Duyuru Tarihi : 12.03.2019 17:10:01

Facebook'ta Paylaş Tweetle

Konsinye Satış Sistemi Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 20.05.2019 tarih ve - 24.05.2019

Togo'dan Kaynaklanan Dolandırıcılık Girişimleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 20.05.2019 tarih ve - 23.05.2019

TMO Değerli Yan Ürün Satış İhalesi

T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi Derince Şube Müdürlüğü'nün 21.05.2019 tarih ve - 23.05.2019

Sakarya İli Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyon Kararı

Sakarya Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsası Çalışma Usül ve Esaslarının Belirlenmesi - 23.05.2019

Tarım Şurası Yönetmeliği Yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Şurası Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. - 22.05.2019