Cezayir Pazarına Giriş Hakkında

Sayın Üyelerimiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 20.03.2019 tarih ve "Cezayir Pazarına Giriş Hakkında" konulu duyurusu; 

İlgide kayıtlı yazıda,Cezayir hükumetinin uygulamakta olduğu ilave gümrük vergilerinin yüksekliğine ilişkin olarak, Ticaret Bakanlığı tarafından Cezayir ile ihracatçılarımızın Pazar payının korunması ve artırılması için
Cezayir makamları ile görüşmelerin gerçekleştirildiği belirtilmektedir.
Ayrıca, Cezayir Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda:
-1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 851 ürünün Cezayir'e tüm ülkelerden yapılan ithalatına yasak
getirildiği, daha sonra Cezayir Ticaret Bakanlığı tarafından ithali yasak olan ürünlerin listesinin güncellenerek
yasak olan ürün saysının 877'ye çıkarıldığı,
-26 Ocak 2019 tarihinde Ticaret Bakanlığınca alınan bir kararla bahse konu ithalat yasaklarının kaldırıldığı,
yerine yerli üretimi korumak amaçlı ve geçici olarak %30-%200 oranında değişen ek gümrük vergisi
getirildiği,
-İthalat yasaklarını kaldıran ve yerine ek gümrük vergisi getirilmesini öngören
tarihinde Cezayir Resmi Gazetesinde yayımlandığı,
belirtilmekte olup, söz konusu kararın bir örneği ve hangi ürünlere ne kadar ek
ilişkin nota Birliğimiz web sayfası(www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı
İmkanları/Ülke Duyuruları" bölümünden ulaşılabilmektedir.

Duyuru Tarihi : 28.03.2019 10:48:20

Facebook'ta Paylaş Tweetle

TMO Değerli Yan Ürün Satış İhalesi

T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi Derince Şube Müdürlüğü'nün 17.04.2019 tarih ve - 19.04.2019

Ülke Masaları Bülteni Mart Sayısı

Ülke Masaları Bülteni Mart Sayısı - 19.04.2019

Ülke Masaları Bülteni Şubat Sayısı

İhracatçı firmalarımızın uluslararası rekabet güçlerinin artırılması, - 19.04.2019

AİD İş Forumu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 15.04.2019 tarih ve - 18.04.2019

Cezayir Pazarına Giriş Hakkında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 30.03.2019 tarih ve - 18.04.2019