Cezayir Pazarına Giriş Hakkında

Sayın Üyelerimiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 20.03.2019 tarih ve "Cezayir Pazarına Giriş Hakkında" konulu duyurusu; 

İlgide kayıtlı yazıda,Cezayir hükumetinin uygulamakta olduğu ilave gümrük vergilerinin yüksekliğine ilişkin olarak, Ticaret Bakanlığı tarafından Cezayir ile ihracatçılarımızın Pazar payının korunması ve artırılması için
Cezayir makamları ile görüşmelerin gerçekleştirildiği belirtilmektedir.
Ayrıca, Cezayir Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda:
-1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 851 ürünün Cezayir'e tüm ülkelerden yapılan ithalatına yasak
getirildiği, daha sonra Cezayir Ticaret Bakanlığı tarafından ithali yasak olan ürünlerin listesinin güncellenerek
yasak olan ürün saysının 877'ye çıkarıldığı,
-26 Ocak 2019 tarihinde Ticaret Bakanlığınca alınan bir kararla bahse konu ithalat yasaklarının kaldırıldığı,
yerine yerli üretimi korumak amaçlı ve geçici olarak %30-%200 oranında değişen ek gümrük vergisi
getirildiği,
-İthalat yasaklarını kaldıran ve yerine ek gümrük vergisi getirilmesini öngören
tarihinde Cezayir Resmi Gazetesinde yayımlandığı,
belirtilmekte olup, söz konusu kararın bir örneği ve hangi ürünlere ne kadar ek
ilişkin nota Birliğimiz web sayfası(www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı
İmkanları/Ülke Duyuruları" bölümünden ulaşılabilmektedir.

Duyuru Tarihi : 28.03.2019 10:48:20

Facebook'ta Paylaş Tweetle

TOBB Belge Maliyetlerinin Azaltılması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 09.07.2019 tarih ve - 17.07.2019

Hong Kong Kuşak ve Yol Zirvesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan 02.07.2019 tarih ve - 17.07.2019

Deri ve Sakatat İhaleli Satışları Hk.

Et ve Süt Kurumu Sakarya Et Kombinası Müdürlüğü'nün 12.07.2019 tarih ve - 17.07.2019

Sakarya Ticaret Borsası; Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ACENTASI oldu

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, - 16.07.2019

Sakarya Ekonomik Görünüm Raporu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sakarya İl Akademik Danışmanı Adem Akbıyık - 12.07.2019