Kolombiya'da Türk Çelik Ürünlerine Ek Gümrük Vergisi Getirilmesi

Sayın Üyelerimiz;
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 26.03.2019 tarih ve "Kolombiya'da Türk Çelik Ürünlerine Ek Gümrük Vergisi Getirilmesi"

Ticaret Bakanlığı'nın ilgide kayıtlı yazısı ile Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen, Kolombiya
Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanlığı'nın, 13 Mart 2019 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 367 sayılı
kararname ile Kolombiya'nın Serbest Ticaret Anlaşması imzalamadığı ülkelerden Yapmakta olduğu Çelik
ürünleri ithalatına 2 yıl süreyle % 8,5 ek gümrük vergisi getirdiği bildirilmektedir.
yazıda, söz konusu kararın, kararnamenin resmi gazetede yayımlandığı gün itibariyle yürürlüğe girdiği
beliıtilmekte olup, karamameye ilişkin detaylı bilgilere Birliğimiz web sayfası (www.tobb.org.tr)
"Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkanları/Ülke Duyuruları/KolombiYa" bölümünden
ulaşılabilmektedir.

Duyuru Tarihi : 03.04.2019 12:52:37

Facebook'ta Paylaş Tweetle

Buğday Sapı Satış İhalesi

T.C. TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nün "Buğday Sapı Satış İhalesi - 21.05.2020

SGK Genelgesi

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 07/05/2020 tarihi ve 2020/12 sayılı genelgesinde; Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan - 14.05.2020

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/130

18 Mayıs 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 birinci geçici vergi dönemine - 13.05.2020

Webinar-AB ve NATO Boyutunda Salgın Sonrası Dış Politika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 12.05.2020 tarih ve - 13.05.2020

TMO Pirinç ve Çeltik Satışı

T.C.Toprak Mahsulleri Ofisi Ticaret Dairesi Başkanlığı'nın 30.04.2020 tarih ve - 13.05.2020