TURİB Kayıt İşlemleri Hakkında

Lisanslı Depoya Ürün Teslim Edecek Çiftçilerimiz İçin Önemli Bilgilendirme

Çiftçilerimizin hasat ettikleri ürününü Lisanslı Depoya götürmeden önce TURİB acentesi olan Sakarya Ticaret Borsası’na gelerek TURİB (Türkiye Ürün İhtisas Borsası) kaydını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Borsamızda yaptırılacak TÜRİB kayıtları, lisanslı depolara ürün götürmek isteyen üreticilerimiz için ücretsiz yapılacaktır.

Çiftçi ilk olarak borsaya kayıt yaptırmalı

 Hasat ettiği ürününü Lisanslı Depo’ya götürmeye karar verecek olan çiftçimiz, ilk olarak Sakarya Ticaret Borsası’na gelerek, TÜRİB (Türkiye Ürün İhtisas Borsası) kaydı yaptırması gerekmektedir. Bu kayıt, Sakarya Ticaret Borsası üyeliği kaydı değildir. Borsamızda yaptırılacak TÜRİB kayıtları, lisanslı depolara ürün götürmek isteyen üreticilerimiz için ücretsiz yapılacaktır. Ayrıca, TÜRİB kaydı yaptırmak için sadece Sakarya Ticaret Borsası üyesi olması da gerekmiyor. Lisanslı depolara ürün teslim edecek üreticiler ile ELÜS alım-satım işlemi gerçekleştirmek isteyen yatırımcıların TÜRİB'de işlem yapmaya başlamadan önce gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı belirtilen tüm bilgi ve belgelerle birlikte borsamıza başvurmak suretiyle kayıt altına alınması zorunludur.

Kayıt yaptıracak gerçek kişi ve tüzel kişilerden istenen belgeler

 Kayıt yaptırmak isteyen gerçek kişilerden; nüfus cüzdan fotokopisi, adres teyidi için geçerli sayılan belgelerden herhangi biri (ikametgah ilmühaberi, fatura vb.), Gerçek Kişi Müşteri Tanıma Formu (Gerçek kişi tarafından vekalet verilmesi durumunda, noter tarafından düzenlenen vekaletname evraka eklenecektir.), aracı kurum veya bankadan alınacak yatırım hesabını gösterir belge (Yatırım hesabının bulunduğu bankadan alınacak, üzerinde ELÜS hesap numarası ile Merkezi Kayıt Kuruluşu sicil numarasının yer aldığı ELÜS Hesabı Bilgi Formu), yatırımcı aydınlatma, onay ve taahhüt metni (Yatırımcı taahhütnamesi) belgeleri istenecek. Kayıt yaptıracak tüzel kişilerden ise şu belgeler istenecek; kuruluş ilanının yer aldığı Tescil Sicil Gazetesi örneği, ticaret sicilinden alınan Faaliyet Belgesi örneği, vergi levhası örneği, imza sirküleri, Tüzel Kişi Müşteri Tanıma Ve Temsilci Tayin Formu (Tüzel kişi yetkili organı tarafından temsilci tayin edilmesine ilişkin alınan karar ve söz konusu kararın yetkili kişilerce alındığını gösterir imza sirküleri evraklara eklenecektir), aracı kurum veya bankadan alınacak yatırım hesabını gösterir belge (Yatırım hesabının bulunduğu bankadan alınacak, üzerinde ELÜS hesap numarası ile Merkezi Kayıt Kuruluşu sicil numarasının yer aldığı ELÜS Hesabı Bilgi Formu), yatırımcı aydınlatma, onay ve taahhüt metni (Yatırımcı taahhütnamesi).

Çiftçilerimiz, önce Sakarya Ticaret Borsası'nda TÜRİB'e kayıt yaptıracak

Kayıt işleminin gerçekleşmesinin ardından, TÜRİB'den çiftçilerin cep telefonlarına şifre gönderilecek. Çiftçilerimiz bundan sonraki işlemlerini bu şifre ile tamamlayacak. Kayıt yaptıracak olan çiftçilerimiz, bu işlemi hasadı beklemeden yaptırabilir. Dolayısıyla, hem yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçilmiş olunur, hem de çiftçilerimizin işlemleri hızlanır. Buradaki kayıt işlemi de ücretsiz yapılacak.

Lisanslı Depoya ürün teslim ederken istenilen belgeler...

Lisanslı Depo'ya ürün getirecek olan gerçek kişilerden kayıt için kimlik ve yatırım hesabı (Elektronik ürün senedi ile ilgili banka hesabı) belgeleri, tüzel kişilerden ise imza sirküsü, vergi levhası, yatırım hesabı ve ürün teslim eden kişi için yetki belgesi istenecektir.

Çiftçilerimiz neden Lisanslı Depoyu tercih etmeli..

 Çiftçilerimizin ürünlerini Lisanslı Depoya teslim etmeleri halinde;

·         Yüzde 2 stopaj ve yüzde 2 SGK prim kesintisi muafiyeti

·         Ton başına 25 lira nakliye desteği

·         Araç başına 25 lira analiz desteği

·         Depo kira ücreti desteğinin yanında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden ürün bedelinin yüzde 75'ine kadar sıfır faizli 9 ay vadeli kredi kullanma imkanı ile peşin ödeme gibi avantajlar mevcuttur.


Gerekli Evraklar 

EK-2 TÜRİB GERÇEK KİŞİ MÜŞTERİ TANIMA FORMU

EK-3aTÜRİB TÜZEL KİŞİ MÜŞTERİ TANIMA VE TEMSİLCİ TAYİN FORMU

EK-3b GERÇEK KİŞİ VEKİL TAYİN FORMU


Önemli Linkler

- İşlem Kılavuzu 
- ELÜS İşlem ve Takas Süreçleri 
- Yatırımcı TÜRİB Hesap Açılış Süreçleri 
- Takas Üyeleri 
- Mevzuat 
- Sıkça Sorulan Sorular


 

Duyuru Tarihi : 02.07.2020 11:47:17

Facebook'ta Paylaş Tweetle