Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Uygulamaları Hk.

Sayın Üyelerimiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 09.08.2019 tarih ve "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Uygulamaları Hk." konulu duyurusu;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgi yazısında, 09.01.2019 tarihli Makam Oluru ile taraflarınca yayımlanarak yürürlüğe giren ve 25.03.2019 tarihli Olur ile değişiklik yapılan "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca plastik poşetlerin ücret karşılığında tüketici veya kullanıcıya verildiği ifade edilmektedir.
Bakanlığın yazısında, bu kapsamda, satışa tabi plastik poşetlere dair Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın Geçici 4 üncü Maddesinde yer alan "Bu Usul ve Esasların 5 inci maddesinin onuncu ve on birinci fıkrasındaki şartlan sağlayan plastik poşetler en geç 30.06.2019 tarihinden itibaren satışa sunulur ve şartlan sağlamayan plastik poşetlerin satışına izin verilmez." hükmü dahilinde;
. Ücrete tabi plastik poşetlerin en az bir yüzeyinde çevreci slogan ve Sıfır Atık logosu kullanılması,
. Plastik poşetlerde yer alan satış noktalarının marka ve logolarının bulunduğu yüzey (sap ve körükler hariç) alanının yüzde yirmisini geçmemesi,
. Sıfır Atık logosunun Bakanlık web sayfasından temin edilen haliyle veya poşet rengine bağlı olarak
görünür olması şartıyla tek renk olarak kullanılması ve Ücrete tabi plastik poşetlerin çift kat kalınlığının 40 mikron ve üzerinde olmasına dair esasların
sağlanması,
gerektiği bildirilmiştir.

Duyuru Tarihi : 26.08.2019 14:58:15

Facebook'ta Paylaş Tweetle

Bosna Hersek'te düzenlenmesi öngörülen enerji konulu konferanslar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 10.02.2020 tarih ve - 14.02.2020

Lüksemburg'da "Citi Invest Control" İsimli Firmanın Şüphe Uyandıran Faaliyetleri Hakkında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 12.02.2020 tarih ve - 14.02.2020

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması Fırsatları

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 12.02.2020 tarih ve - 14.02.2020

Kıymetsiz Hububat Tozu Satış İhalesi

T.C.TMO Toprak Mahsulleri Ofisi Derince Şube Müdürlüğü'nün 11.02.2020 tarih ve - 12.02.2020