TOBB Türkiye 100 Hk.

Sayın Üyelerimiz;
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 30.09.2019 tarih ve "TOBB Türkiye 100 Hk." konulu duyurusu;
 
TOBB Türkiye 100 nedir?
Türkiye 100, Türkiye'nin hızlı büyüyen 100 yıldız şirketini tespit etmek amacıyla Türkiye odalar ve Borsalar Birliği'nin öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliğinde gerçekleştirilen bir girişimcilik yarışmadır. 
 
Detaylı bilgiler
www.turkive100.tobb.org.tr adresi üzerinden temin edilebilir.
 
 
TOBB Türkiye 100 şirketleri ne kazanacak?
 
- Başarıları TOBB ve TEPAV tarafından tescil edilecek
- Ulusal Yayın organlarında çıkacak haberler aracılığı ile şirketlerin görünürlükleri artacak
- Görünürlüklerin artmasıyla yeni müşteri, yatırım, yetenek ve fırsatlara erişimler kolay|aşacak
 
 
TOBB Türkiye 100 başvuru kriterleri nelerdir?
Aşağıda sıralanan kriterleri sağlayan şirketlerin başvuruları kabul edilecektir.
- 31 Aralık 2015 ve öncesinde kurulan,
- 2016 yılında en az 500 bin TL satış gelirine sahip,
- 20].8 yılında en az 1,5 milyon TL satış gelirine sahip,
- 201,6 - 2018 döneminde satış gelirlerini en az yüzde 10 oranında artıran şirketler,
 
Ayrıca;
 
- Başvuracak şirketlerin merkezlerinin Türkiye'de bulunması gereklidir.
- kamu ortaklığı ve/veya halka açık olan şirketlerin başvuruları geçerli sayılmaz.
- Yurt dışı merkezli bir şirketin Türkiye şubesinin başvurusu geçer|i sayılmaz.
- Ortak|arı arasında Türkiye dışındaki ülkelerin vatandaşları (gerçek ve tüzel kişiler) olan şirketler başvurabilir
- Hisselerinin yüzde 51'inden fazlası halka açık başka bir şirkete ya da bir kamu şirketine ait olan şirketlerin başvuruları geçerli sayılmaz.
- Kar amacı gütmeyen şirketlerin başvuruları geçerli sayılmaz.
- Franchise işletmelerinin başvuruları geçerli sayılmaz.
- Otomobil galerileri, kuyumcular, döviz şirketleri, bankalar, enerji dağıtım şirketleri ve elektrik, gaz,
akaryakıt ve su sağ|ayıcıların başvuruları geçerli sayılmaz.
- Holdinglerin başvuruları geçerli sayılmaz; bir holdingin çatısı altındaki şirketler başvurabilir.
 
Değerlendirme nasıl yapılmaktadır?

Başvuran şirketler 2016-2018 dönemindeki yıllık ortalama satış gelirleri büyüme hızına göre sıralanacaktır. Satış gelirlerini en hızlı artıran şirket TOBB Türkiye 100 listesinde birinci sırada yer alacaktır. Sonraki 99 şirket büyüme hızlarına göre belirlenecektir.

Nasıl başvurulabilir?

Başvurular, www.turkiye100.tobb.org.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

Başvurular için son tarih nedir?
15 Kasım 2019

Duyuru Tarihi : 04.10.2019 17:03:29

Facebook'ta Paylaş Tweetle

Buğday Sapı Satış İhalesi

T.C. TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nün "Buğday Sapı Satış İhalesi - 21.05.2020

SGK Genelgesi

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 07/05/2020 tarihi ve 2020/12 sayılı genelgesinde; Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan - 14.05.2020

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/130

18 Mayıs 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 birinci geçici vergi dönemine - 13.05.2020

Webinar-AB ve NATO Boyutunda Salgın Sonrası Dış Politika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 12.05.2020 tarih ve - 13.05.2020

TMO Pirinç ve Çeltik Satışı

T.C.Toprak Mahsulleri Ofisi Ticaret Dairesi Başkanlığı'nın 30.04.2020 tarih ve - 13.05.2020