Tarımsal Ürün Alım Bedelleri Üzerinden Yapılacak SGK Prim Kesintisi

Sayın Üyelerimiz;

Açıklama : Yasa gereği tarımsal faaliyette bulunanlardan, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan ve sigortalı olarak tescil edilmiş ve prim borcu olan müstahsillerden, ürün satın alan gerçek ve tüzel kişiler, satın aldıkları ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek şartıyla %1 ila %5 oranları arasında olmak üzere kesinti yaparak Sosyal Güvenlik Kurumu hesaplarına yatırmak zorundadırlar.


 

Kesinti yapmakla yükümlü olanlar satın aldıkları ürün bedelinin brüt tutarı üzerinden prim borçlarına mahsuben ve borç tutarını geçmemek şartıyla kesinti yapmakla yükümlüdürler.

 

Tarımsal kesinti yapmakla sorumlu olan üyelerimizin  kesinti tutarlarını düzenleyecekleri , tarımsal kesinti yapabilmek için  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ndan “ Tarımsal Kesinti ve Takip Şifresi “ almayan üyelerimizin Hukuki ve cezai sorumluluk altında kalmamaları için ivedilikle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ndan “ Tarımsal Kesinti ve Takip Şifresi “ almak zorundadırlar.

 

 Tarımsal Kesinti Bildirim Listesi ve Müstahsil Makbuzunu kurumdan kullanıcı kodu ve şifre alarak e-Kesinti programı aracılığı ile elektronik ortamda, takip eden ayın son iş gününe kadar kuruma göndermeleri gerekmektedir.

 

Konuya ilişkin "Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğ" e ulaşmak için tıklayınız...

Duyuru Tarihi : 14.02.2020 14:08:39

Facebook'ta Paylaş Tweetle

Yonca Otu Satışı

11.08.2020 Günü saat:14:00'da işletmemizin 2020 yılı istihsali 1.000 ton balyalı - 06.08.2020

Bakliyat Peşin Satışları

Kurumumuz stoklarında bulunan ve ekli listede (Ek-1) yer alan pirinç ve çeltikler - 06.08.2020

Covid-19 Korunma ve Hijyen Eğitimi Sertifika Programı

Başvurular için uzaktanegitimdpusem.dpu.edu.tr veya 0274 443 18 51 / 59 dan ulaşım sağlayabilirsiniz. - 28.07.2020

TMO Pirinç İmalatı İşleri

Bandırma Şube Müdürlüğüne ait stoklardaki çeltikten pirinç imalatı ihalesi yapılacaktır. - 28.07.2020

Islamic Food Processing Association (IFPA) Hk.

İlgide kayıtlı yazıda, "Islamic Food Processing Association" (IFPA) isimli girişimin lansman etkinliği için, - 24.07.2020