Tarımsal Ürün Alım Bedelleri Üzerinden Yapılacak SGK Prim Kesintisi

Sayın Üyelerimiz;

Açıklama : Yasa gereği tarımsal faaliyette bulunanlardan, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan ve sigortalı olarak tescil edilmiş ve prim borcu olan müstahsillerden, ürün satın alan gerçek ve tüzel kişiler, satın aldıkları ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek şartıyla %1 ila %5 oranları arasında olmak üzere kesinti yaparak Sosyal Güvenlik Kurumu hesaplarına yatırmak zorundadırlar.


 

Kesinti yapmakla yükümlü olanlar satın aldıkları ürün bedelinin brüt tutarı üzerinden prim borçlarına mahsuben ve borç tutarını geçmemek şartıyla kesinti yapmakla yükümlüdürler.

 

Tarımsal kesinti yapmakla sorumlu olan üyelerimizin  kesinti tutarlarını düzenleyecekleri , tarımsal kesinti yapabilmek için  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ndan “ Tarımsal Kesinti ve Takip Şifresi “ almayan üyelerimizin Hukuki ve cezai sorumluluk altında kalmamaları için ivedilikle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ndan “ Tarımsal Kesinti ve Takip Şifresi “ almak zorundadırlar.

 

 Tarımsal Kesinti Bildirim Listesi ve Müstahsil Makbuzunu kurumdan kullanıcı kodu ve şifre alarak e-Kesinti programı aracılığı ile elektronik ortamda, takip eden ayın son iş gününe kadar kuruma göndermeleri gerekmektedir.

 

Konuya ilişkin "Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğ" e ulaşmak için tıklayınız...

Duyuru Tarihi : 14.02.2020 14:08:39

Facebook'ta Paylaş Tweetle

Bosna Hersek'te düzenlenmesi öngörülen enerji konulu konferanslar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 10.02.2020 tarih ve - 14.02.2020

Lüksemburg'da "Citi Invest Control" İsimli Firmanın Şüphe Uyandıran Faaliyetleri Hakkında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 12.02.2020 tarih ve - 14.02.2020

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması Fırsatları

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 12.02.2020 tarih ve - 14.02.2020

Kıymetsiz Hububat Tozu Satış İhalesi

T.C.TMO Toprak Mahsulleri Ofisi Derince Şube Müdürlüğü'nün 11.02.2020 tarih ve - 12.02.2020

TGK-Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 07.02.2020 tarih ve - 12.02.2020