Ders Kitaplarına Yazar Önerisi

Sayın Üyelerimiz;
 
 
Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TOBB ETU arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzalanmış olup bu kapsamda 81 ilde 105 okul ile yerelde o1uşturulan Protokol Yürütme Kurulları aracılığıyla çalışmalar sürdürülmektedir.
 
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, meslek liselerinde okutulacak ders kitaplarına ilişkin değerlendirme, sadeleştirme, güncelleme ve geliştirme çalışmaları yürütmekte olup iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mezunların yetiştirilmesi için hazırlanacak olan kitap içeriklerinde özel sektörün vizyonunun ve sektör birikimlerinin de yer almasına önem vermektedir. Kitap içeriklerine yönelik ölçme, değerlendirme, rehberlik, dil desteği ve alan inceleme konularında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından destek sağlanacak olup sektörden yazar önerisi ihtiyacı bulunduğu Borsamıza iletilmiştir.
 
Ekli listede yer alan 47 alana ait ders kitaplarının 2021-2022 yılına kadar hazırlanması hedeflenmekte olup; bu kapsamda katkı sağlamak isteyen üyelerimizin ekte yer alan “Alan ve Dallar” listesini inceleyerek 11 Eylül 2020 Cuma mesai bitimine kadar ilgili tabloda gerekli bilgileri doldurarak sakarya@stb.org.tr e-posta adresine iletmesi hususunu bilgilerinize rica ederiz.
 
Saygılarımızla,
 
 
EKLER:
 

Duyuru Tarihi : 09.09.2020 08:53:39

Facebook'ta Paylaş Tweetle

Ticaret Müşavirleri ile Elektronik Sohbetler - Avustralya

Ticaret Bakanlığından alınan ilgide kayıtlı yazıda, Avustralya'da görev yapmakta olan - 17.09.2020

Türkiye-Venezuela Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması (TGA)

İlgide kayıtlı yazıda, ülkemiz ile Venezuela arasında 17 Mayıs 2018 tarihinde imzalanan - 15.09.2020

Şirketlerin UETS Hesapları Hakkında

15 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İcra ve İflâs Kanunu - 15.09.2020

Helal Belgelendirme Konusunda Teknik Eğitim

İlgide kayıtlı yazıda, Ticaret Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Helal Akreditasyon Kurumunun (HAK) görevleri - 14.09.2020

Ticaret Müşavirleri ile Elektronik Sohbetler - Malezya

İlgide kayıtlı yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafından ülkemizin ihracat faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla - 14.09.2020