Aidat Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Duyuru

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda  Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun 17.11.2020 tarih ve 31307 Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan kanunun 4.maddesinin 6.fıkrasında;

“31/08/2020 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; üyelerin borsalara olan aidat, borsa tescil ücreti borç asıllarının tamamının birinci taksiti bu kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.” hükmü bulunmaktadır.

Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar ( 31.01.2021 ) Borsamıza başvurulması şarttır.

 

 

17.11.2020 tarih ve 31307 Resmi Gazeteye ulaşmak için tıklayınız.

 

 

 

Duyuru Tarihi : 17.11.2020 17:29:56

Facebook'ta Paylaş Tweetle

Salgın Sonrası için Kurumsal Öneriler Webinarı

KOBİ sahiplerine ve yöneticilerine yönelik olarak salgın sonrası için kurumsal öneriler hakkında - 23.11.2020

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'nın enerji sektörüne etkileri webinarı

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatının enerji sektörüne etkileri hakkında 1 Aralık 2020 Salı günü - 23.11.2020

Ufuk2020 Yeşil Mutabakat Çağrıları Webinarı

Avrupa Birliğinin KOBİ'lere, sanayicilere, üniversitelere, araştırma merkezlerine ve STK'lara yönelik - 23.11.2020

Akkuyu İhaleleri

Bilindiği üzere Ülkemiz ve Rusya arasında imzalanan hükümetler arası anlaşmayla her biri - 23.11.2020

Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi Kadın Girişimciler Forumu

Avrupa Birliği'nin sağladığı mali destekle Birliğimiz ve "Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği - 20.11.2020