Depozito Uygulama Plânları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Birliğimize iletmiş olduğu ilgide kayıtlı yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 29.06.2020 tarihli ve 132871 sayılı Olur ile yayınlanan "Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalaj İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca piyasaya süren işletmeler tarafından hazırlanarak Bakanlığa sunulan depozito uygulama planlarının, plan formatı kapsamında değerlendirilerek, format yönünden uygun bulunan planlar için onay kodu tahsis edildiği bildirilmektedir.

 
Piyasaya süren işletmelerce depozito uygulama planları kapsamında gerçekleştirilen işlemler, bu planlar kapsamında yapılan bildirimler ve yine bu planların Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikle ilişkilendirilmesine ilişkin olarak, Bakanlık tarafından bir bilgilendirme notu hazırlanmış olup, ayrıca Ambalaj Bilgi Sistemi portalı üzerinden ilgililer ile paylaşılmıştır.
 
İlgi yazıda, Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalaj İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamındaki uygulamaların mevzuat ve duyuru metninde yer alan hususlara dikkat edilerek yürütülmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır.
 
Söz konusu duyuru metni ekte sunulmakta olup, ulaşmak için tıklayınız.

Duyuru Tarihi : 04.05.2021 12:58:44

Facebook'ta Paylaş Tweetle

ABD E-sohbet Toplantısı

Ticaret Bakanlığından alınan ilgide kayıtlı yazıda, 20 Mayıs 2021 Perşembe günü - 14.05.2021

Webinar - Karbon Ayak İzi Nedir ve Nasıl Ölçülür?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye İklimlendirme Meclisi tarafından 20 Mayıs 2021 tarihinde - 14.05.2021

Fuar Başvuruları

COVID-19 Pandemisinin fuarcılık sektöründeki olumsuz etkilerinin artmasından dolayı - 11.05.2021

Açık Artırma Usulü Yapağı Satışı

25.05.2021 tarihinde saat 10:00'da Şanlıurfa Ticaret Borsası (Merkez binasında) işletmemize ait 2021 yılı - 11.05.2021