Peşin Hububat Satışları - Genel Ve Sözleşme Bazında

Sayın Üyemiz;


T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi Ticaret Dairesi Başkanlığı'nın 04.10.2021 tarihli yazısı;

Kuruluşumuzun  Elektronik  Ürün  Senetli  (ELÜS)  stokları  ile  ithal  ve  bazı  yerli ürünlerin  satış  işlemi  web  tabanlı  "TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMLARI" üzerinden yapılmaktadır. Kullanıcılar platforma mail adresleri ve şifreleri ile giriş yapabileceklerdir.

Platformlara ilk defa üye olacak kişi ve firmaların; internet üzerinden üye olması, üyeliğini ve üye olurken  girdiği  bilgilerin  doğruluğunu  hinterlandında  bulunduğu  TMO  Şube  Müdürlüğüne  giderek onaylatması gerekmektedir. Her  firma sisteme bir kez üye olabilecek, bu üyelik ise  firma içerisinde bir kişi ile sınırlı tutulacaktır. Sistemde üyelerin sektör ayrımı ve  fiili tüketim takibi yapılacağından üyelik aşamasındaki  bilgilerin  (fiili tüketim, ihracat miktarı, adres beyanı, fabrika sayısı vb)  doğru  bir şekilde girilmesi önem taşımaktadır. 

TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMLARI üzerinden dağıtımı ve satışı yapılacak ekmeklik buğday, makarnalık buğday ve arpa için 04 Ekim – 12 Ekim 2021 (dahil) tarihleri arasında talep toplanacak, talep toplanması saat 17:00' da sona erecektir.

ELÜS satışlarından; TMO Elektronik Satış Platformuna ve satışların takas ile ciro işlemlerinin yapılacağı Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.' ne (TÜRİB) üye olan ilgili firmalar/kişiler yararlanacaktır.  İthal ve yerli ürün satışlarına başvuru için sadece TMO Elektronik Satış Platformuna kayıt olmak yeterli olacaktır.

Makarnalık Buğday stoklarına; 
- Üretiminde makarnalık buğday kullanan bulgur fabrikaları 

Ekmeklik Buğday stoklarına; 
-Un fabrikaları 
-Üretiminde ekmeklik buğday kullanan bulgur fabrikaları 
-Kanatlı hayvan besici ve yetiştiricileri (beyaz et, yumurta vs.) 

Arpa stoklarına;   
-Besici ve yetiştiriciler  
-Yem fabrikaları 

müracaat edebilecektir.


Şube müdürlükleri üzerinden satışa açılacak stok miktarı:

Ekmeklik Buğday 764 Ton 
Arpa 158.500 Ton

Platform üzerinden satışa açılacak stok miktarları; 

ELÜS: Ekmeklik Buğday 19.717.919 KG 
Makarnalık Buğday 101.860 KG 
Arpa 99.040 KG 

Platform üzerinden satışa açılacak ithal ve yerli ürün stok miktarları 
Ekmeklik Buğday 534.655 Ton 
Makarnalık Buğday 9.899 Ton 

Arpa 151.500 Ton 

Başvurular  TMO Elektronik Satış Platformları  üzerinden  alınacak  olup  başvuru  yapacak firmalar  platform  üzerinden  "Güncel Satış Listesi"    veya "Menü"  kısmından  satış listelerine  ulaşıp, tekliflerini girerek ELÜS ve İthal ürün başvuru işlemlerini tamamlayacaklardır.
Un sektörüne yönelik satışa açılan ekmeklik buğday stokları Kuruluşumuza makul fiyatlarla piyasaya ekmeklik un vereceğini taahhüt eden firmalara, verdikleri fiyat taahhütleri dikkate alınarak dağıtılacaktır.Un fabrikaları fiyat taahhütlerini başvuru süresi içerisinde (04 – 12 Ekim (dahil) 2021 saat 17.00'a kadar) TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden yapacaktır. TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden un taahhüt fiyatı vermeyen firmalara tahsis yapılmayacaktır. Ayrıca firmaların taahhüt fiyatlarının cari aya ait reel fiyatlar olması (eski sözleşmeler kapsamında verilen fiyatlar olmaması) şartı aranacaktır. 

Yem fabrikalarına yapılacak arpa satışlarımız "Yem Fabrikaları Elektronik Satış Platformu" üzerinden yapılacaktır. Yem satış fiyat listesini (04 – 12 Ekim (dahil) 2021 saat 17.00'a kadar) "Yem Fabrikaları Elektronik Satış Platformu" na giriş yapmayan yem fabrikalarının başvuruları kabul edilmeyecektir.

Şube  müdürlüklerimiz  tarafından  dağıtımı  yapılacak  arpa  tahsis  miktarları  19 Ekim 2021 tarihinden itibaren  açıklanacaktır.  İthal  ve  yerli  ürünler ile  ELÜS' lerin tahsis  sonuçları  15 Ekim saat 17:00'den itibaren platform üzerinden talep eden firmalarca görülebilecektir. ELÜS tahsis sonuçları takas ve ciro işlemlerinin yapılabilmesi için 18 Ekim  tarihinde  Türkiye  Ürün  İhtisas  Borsası  A.Ş.'  ne (TÜRİB)  gönderilecektir. ELÜS  satışlarında 18 Ekim  - 28 Ekim 2021 (dahil) tarihleri arasında her gün  ELÜS  tahsis  miktarları  takas  için  TÜRİB'  de  işlem  görecektir.  Talep sahiplerinin yatırım hesaplarında bu tarih itibariyle tahsis edilen ürün miktarına karşılık gelen ürün bedellerinin yatırılmış olması gerekmektedir. 

TMO  Elektronik  Satış  Platformu  üzerinden  yapılan  ithal ve yerli ürün satışları  tahsislerin görülmesini müteakip 05.11.2021 tarihine kadar TMO hesaplarına para yatırılmak sureti ile teslim alınabilecektir

Duyuru Tarihi : 11.10.2021 15:04:06

Facebook'ta Paylaş Tweetle

7532 Ton Mahsul Buğday Satışı

27.10.2021 Çarşamba günü saat 15:00'da Şanlıurfa Ticaret Borsası Buğday Pazarında 2021 - 26.10.2021

Soya Fasulyesi ve Mercimek Satış İhalesi

27.10.2021 Çarşamba günü saat 10:00'da Şanlıurfa Ticaret Borsası Buğday Pazarında - 26.10.2021

Umuma Açık Mahallerde Telif Lisanslaması

Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan yazıda, Fikri Mülkiyet Akademisi bünyesinde - 26.10.2021

Uygulamalı Eğitimler

17 Haziran 2021 tarih ve 31514 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren - 23.10.2021

Ortak Küme Girişimleri

KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından - 23.10.2021