Kavrulmuş İç Fındık İmalat İhalesi

Sayın Üyemiz;


T.C.Toprak Mahsulleri Ofisi Marmara Kocaeli Başmüdürlüğü'nün 18.11.2021 tarihli yazısı;

Ordu Başmüdürlüğünce gerçekleştirilecek olan 600 ton (+,- %20 Ofis Opsiyonlu) Giresun Kalite (7110) kabuklu fındığın Ofis Tirebolu depolarından nakliyesi dahil taşınması, kırılarak 50 tonunun naturel iç fındığa, kalanının ise kavrulmuş iç fındığa işlenerek ambalajlanması işi ihalesi, TMO Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımı ihalelerinde uygulanacak usul ve esaslar hakkında Yönetmeliğinin 26.1. maddesi gereği "Teklif İsteme Usulü" ne göre 22.11.2021 Pazartesi günü saat 14.00 da Ordu Başmüdürlüğün de yapılacaktır. İhalenin sonuçlanmaması halinde 23.11.2021 Salı günü saat 14.00 da Ordu Başmüdürlüğü idari binasında ihale tekrar edilecektir

Duyuru Tarihi : 19.11.2021 14:11:41

Facebook'ta Paylaş Tweetle

Tarımsal Desteklemeler

Bazı Borsalarımızdan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ulaşan bilgilerde, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri - 07.12.2021

Tataristan firma temsilcileri ile ikili görüşmeler

Tataristan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Marat Ahmatov'un başkanlığında iş insanlarından oluşan - 03.12.2021

Burkina Faso III. Uluslararası Pamuk ve Tekstil Fuarı

İlgide kayıtlı yazıda, "Burkina Faso 3. Uluslararası Pamuk ve Tekstil Fuarı" nın 27-28 Ocak 2022 tarihlerinde - 03.12.2021

İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

30 Kasım 2021 Tarihli ve 31675 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan İcra ve İflas Kanunu İle Bazı - 03.12.2021

TMO Peşin Hububat Satışları (Genel Ve Sözleşme Bazında)

Ekmeklik Buğday satışlarımız 2.625–2.675 TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili olarak - 03.12.2021