Peşin Hububat Satışları (Genel Ve Sözleşme Bazında)

Sayın Üyemiz;

 
T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi Kocaali Başmüdürlüğü'nün 03.01.2022 tarihli yazısı;
 
Toprak Mahsulleri Ofisi, hasat başından bu yana kuraklık başta olmak üzere gerek iç gerekse dış piyasadaki gelişmeleri yakından takip etmekte, gereken tedbirleri ivedilikle hayata geçirmektedir.  Bu  kapsamda  öncelikle  artan  hammadde  fiyatlarının  et,  süt  ve  yem  üreticilerimizin maliyetleri üzerindeki  olumsuz  etkisini  hafifletmek  üzere  Temmuz  ayından  itibaren  Yem  Regülasyon  Çalışması kapsamında  satışlara  başlanmış,  Eylül  ayı  itibariyle  de  Un  Regülasyon  Çalışması  kapsamında  un sektörüne yönelik ekmeklik buğday satışlarına başlanmıştır. Un  Regülasyon  Çalışması  ile  TMO    stoklarındaki  ekmeklik  buğdayın,  un  fiyatlarını  makul seviyede tutacak şekilde taahhütname karşılığında satışı yapılmakta böylece  ekmeğin hammaddesi olan unun uygun fiyatlarla fırıncı esnafımıza ulaşması sağlanmaktadır. 2022 yılı Ocak ayında da hububat ve bakliyat satışlarına devam edilecek olup bu kapsamda; Kuruluşumuzca  arpa  satışlarımız  2.550 TL/Ton  fiyatla,  peşin  bedel  mukabili  olarak  BESİCİ  VE YETİŞTİRİCİLERİMİZE, Ekmeklik  Buğday  satışlarımız  3.275–3.225 TL/Ton  fiyatla  peşin  bedel  mukabili  olarak  UN FABRİKALARINA VE BULGUR FABRİKALARINA, Makarnalık  Buğday  satışlarımız  3.950-3.900 TL/Ton  fiyatla  peşin  bedel  mukabili  olarak BULGUR FABRİKALARINA. Mısır  satışlarımız  2.950 TL/Ton  fiyatla  peşin  bedel  mukabili  olarak  KANATLI  HAYVAN BESİCİ  YETİŞTİRİCİLERİNE  (BEYAZ  ET,  YUMURTA  VS.)  VE  BÜYÜKBAŞ YETİŞTİRİCİLERİNE (24 AYDAN BÜYÜK DİŞİ BÜYÜKBAŞ)  yönelik satış yapılacaktır. Arpa, Buğday  ve Mısır  satışlarımız için  başvurular  03 Ocak - 12 Ocak 2022 (dahil) tarihleri arasında alınacaktır. Liman  işyerlerimizden  besici  ve  yetiştiricilerimize  yapılacak  arpa  satışları  "ELEKTRONİK SATIŞ  PLATFORMU"  üzerinden,  iç  merkezlerdeki  arpa  satışlarımız  için  ise  TMO BAŞMÜDÜRLÜKLERİ/ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ vasıtasıyla yapılacaktır. Mısır  stoklarına  tüm başvurular  TMO  ELEKTRONİK  SATIŞ  PLATFORMU  üzerinden yapılabilecektir. Buğday  satışlarımıza  ise  ağırlıklı  olarak  "ELEKTRONİK  SATIŞ  PLATFORMU"  üzerinden başvuru alınacaktır. Un fabrikaları fiyat taahhütlerini başvuru süresi içerisinde (03 Ocak – 12 Ocak 2022 (dahil) saat 17.00'a kadar) TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden yapacaktır. Ocak  ayında  satışı  yapılan  stoklar  için  para yatırma süresi 26 Ocak 2022(dahil) tarihinde  sona erecektir.
 
Yazının devamına ulaşmak için tıklayınız.

Duyuru Tarihi : 05.01.2022 15:30:24

Facebook'ta Paylaş Tweetle

Türkiye - Kırgızistan İş Forumu

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu SANKON ve Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği iş birliği ile - 17.01.2022

Hindistan'a Haşhaş İhracatı Hk

Hindistan'a haşhaş tohumu ihracatının online sistem üzerinden yürütülmekte olduğu - 17.01.2022

AB-Afrika İş Forumu

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Başkan vekilliğini yürüttüğü Avrupa Ticaret Odaları Birliği - 17.01.2022

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesi

KOSGEB tarafından 2021 yılında "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesi" başlatılmış olup - 17.01.2022

Peşin Bakliyat Satışları - TMO

Kuruluşumuz stoklarında bulunan 5 bin ton kabuklu kırmızı mercimek (dökme) ile 500 ton - 13.01.2022