Peşin Hububat Satışları (Genel Ve Sözleşme Bazında)

Sayın Üyemiz;


TMO Ticaret Dairesi Başkanlığı'nın 06.01.2022 tarihli yazısı;


Ocak  2022  ayı  satışlarımızla ilgili  bilgilendirme  yapılmıştı. Bu  defa  buğday,  arpa, mısır  ürünlerine ilişkin  fiyatlar  ekte  gönderildiği  şekilde  revize  edilmiş  olup  (EK-1)  bu kapsamda TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMLARI ve Başmüdürlük/Müdürlüklerimiz kanalıyla dağıtımı  ve  satışı  yapılacak    ürünler  için  talep  toplama  tarihi  14  Ocak  2022  (dahil)  tarihine  kadar uzatılmıştır.

Bilindiği üzere ekmeklik buğday stokları, Kuruluşumuza makul  fiyatlarla piyasaya ekmeklik un vereceğini  taahhüd  eden  firmalara,  verdikleri  fiyat  taahhütleri  dikkate  alınarak  dağıtılmaktadır.  Bu kapsamda  Ocak  ayında  ekmeklik  un  fiyatını  185  TL/Çuval'ın  altında  (185  TL  dahil) taahhüt  eden  un fabrikalarına satışa açılan stoklarla sınırlı olmak kaydıyla aylık fiili tüketimlerinin %65'ine kadar tahsis yapılacaktır.  TMO  Elektronik  Satış  Platformu  üzerinden  un  taahhüt  fiyatı  vermeyen  ve  Ocak  ayı ekmeklik un fiyatını 200 TL/Çuval'ın üstünde taahhüt eden un fabrikalarına tahsis yapılmayacaktır. 

Ocak ayı un taahhüt fiyatlarına göre:

185 TL ve altında fiyat verenlere aylık fiili tüketimlerinin % 65'ine kadar, 186-200  TL  (200  TL  dahil)  aralığında  fiyat  verenlere  aylık  fiili  tüketimlerinin  %  60'ına  kadar tahsis yapılacak, TMO  Elektronik  Satış  Platformu  üzerinden  PEŞİN  un  taahhüt  fiyatı  vermeyen  ve  Ocak  ayı ekmeklik un fiyatını 200 TL/Çuval'ın üstünde taahhüt eden un fabrikalarına tahsis yapılmayacaktır.

Un fabrikaları Ocak ayı fiyat taahhütlerini 14 Ocak 2022 (dahil) tarihine kadar TMO Elektronik Satış Platformu  üzerinden  yapacaktır. Ayrıca  03.01.2022 tarihinden taahhüt  fiyatlarının  revize edildiği tarihe kadar TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU üzerinden taahhütname veren un fabrikalarının taahhütnamelerini  14  Ocak  2022  tarihine  kadar  yukarıda  belirtilen  taahhüt  fiyatlarına  uygun  olarak güncellemeleri gerekmektedir.

Başmüdürlüklerimiz/Şube müdürlüklerimiz tarafından  dağıtımı  yapılacak  buğday  ve  arpa tahsis miktarları 19 Ocak 2022 tarihinden itibaren açıklanacaktır.  İthal ve yerli ürünler ile ELÜS' lerin tahsis sonuçları 17 Ocak 2022 tarihinde platform üzerinden talep eden firmalarca görülebilecektir.

rı 17 Ocak 2022 tarihinde platform üzerinden talep eden firmalarca görülebilecektir. TMO  Elektronik  Satış  Platformu  üzerinden  yapılan  ithal  ve  yerli  ürün  satışları  tahsislerin görülmesini  müteakip  26.01.2022  tarihine  kadar  TMO  hesaplarına  para  yatırılmak  sureti  ile  teslim alınabilecektir. Ocak ayında satışı yapılan stoklar için para yatırma süresi 26 Ocak 2022 (dahil) tarihinde sona erecektir.

Satış  esasları ile ilgili  detaylı  bilgilere  www.tmo.gov.tr  web  adresinden  ulaşılabilecektir.  Diğer hususlarda ilgide kayıtlı yazımız kapsamında işlem yapılabilecektir.

Duyuru Tarihi : 13.01.2022 08:49:55

Facebook'ta Paylaş Tweetle

Türkiye - Kırgızistan İş Forumu

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu SANKON ve Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği iş birliği ile - 17.01.2022

Hindistan'a Haşhaş İhracatı Hk

Hindistan'a haşhaş tohumu ihracatının online sistem üzerinden yürütülmekte olduğu - 17.01.2022

AB-Afrika İş Forumu

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Başkan vekilliğini yürüttüğü Avrupa Ticaret Odaları Birliği - 17.01.2022

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesi

KOSGEB tarafından 2021 yılında "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesi" başlatılmış olup - 17.01.2022

Peşin Bakliyat Satışları - TMO

Kuruluşumuz stoklarında bulunan 5 bin ton kabuklu kırmızı mercimek (dökme) ile 500 ton - 13.01.2022