Borsa Kayıtlarını Kontrole Davet

ÜYELERİNİN VERGİ MÜKELLEFİYETLERİNE İLİŞKİN BORSA KAYITLARINI KONTROLE DAVET

5174 Sayılı Kanunun 83’ncü maddesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, 01-Kasım-2022 tarihinde yapılacak olan Borsamız Organ Seçimleri ile ilgili olarak;
Borsa organ seçimlerine seçmen olarak katılabilmek ve borsa organlarına seçilebilmek için üyelerin Borsaya kayıtlarını gerektiren ticari ve sınaî kazançlarından dolayı gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmaları şartı aranmaktadır.
Üyelerimizin seçme ve seçilme hakları ile ilgili herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için Borsamızdaki vergi kayıtlarını kontrol ederek, varsa hatalı kayıtlarını dilekçe ve ekinde sunacakları vergi dairelerinden alacakları vergi numaralarını içeren belge ile Borsamıza başvurmak suretiyle düzeltmeleri zorunludur.
Vergi mükellefiyetlerine ilişkin kayıtlarını (Vergi Durumları, Vergi Numaralarını, Vergi Dairelerini), Mevcut Durumlarını (faal ya da askı durumlarını) kontrol etmeye ve varsa bir farklılık düzeltmeye davet ediyoruz.
Üyelerimizin vergi mükellefiyetlerine ilişkin Borsa kayıtları, 12.EYLÜL.2022 PAZARTESİ günü ila 30.EYLÜL.2022 CUMA günü mesai bitimine kadar hafta içi her gün 08:30-17:30 mesai saatleri içerisinde İdari Binamızda incelemeye açık tutulacak olup, hatalı kayıtların düzeltilmesi için başvuruların, değişikliği kanıtlayan belgeler ile yazılı olarak yapılması gerekmektedir.
Bu süre içerisinde kayıt düzeltme başvurusunda bulunmayan üyelerimiz mevzuat gereği Borsamızdaki kayıtların doğruluğunu kabul etmiş sayılacaklardır.
İlanen tebliğ olunur.
ÜYELERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR.

SAKARYA TİCARET BORSASI

Duyuru Tarihi : 12.09.2022 16:36:14

Facebook'ta Paylaş Tweetle