Ana Sayfa > KURUMSAL > Teammül Kararları

Teammül Kararları

Sanayi ve Ticaret  Bakanlığı’nın 06.10.2005 tarih ve 166 sayılı  onayı ile kabul edilen

 

 

 

          SAKARYA  TİCARET BORSASI ALIM SATIM TEAMÜLLERİ

 ·        Borsamız sınırları içinde gerçekleştirilen ve Borsa dışında alım-satımı serbest olan ürünlerin en geç 30 gün içinde Borsaya tescilinin yaptırılması gereklidir.

·        Borsamız sınırları içinde alım-satımı yapılan ürünlerin en geç ertesi iş günü mesai bitimine kadar Borsaya tescili yaptırılır.

·        Borsada kilo ile alım-satımı yapılan süpürge otundan % 3 oranında fire düşürülür.

·        Borsa ihalesinde satılan süpürge otunun sapları asgari 80 cm., azami 90 cm. olacak; 90 cm.nin üzerinde olması halinde her 5 cm.de fire oranı % 1 olarak arttırılır.

·        Numune üzerinden yapılan alım satıma konu olan malların numuneye uygun olması gerekmektedir.

·        Numuneye uygun olmayan alım satımı yapılan malların numuneye uygun olmadığının hakem heyeti tarafından tespit edilmesi halinde mevcut alım satım hakem heyeti tarafından iptal edilir.

·        Borsaya kaydı olmayan tüccarlar-esnaflar Borsa ihalesinden mal alamazlar.

·        Borsaya kayıtlı olan üyeler stoklarında bulunan mallarını Borsa ihalesinde satabilirler.

·        İhalesi yapılan malın ödemesi peşindir.

·        İhalesi yapılan malın tartım yeri Borsa kantarları olup, teslim yeri alıcının adresidir.

·        Borsaya satılmak amacıyla getirilen ürünlerin ihale haricinde alım-satımı yasaktır.

·        İhalede iptal edilen veya alıcı ile satıcı arasında meydana gelen herhangi bir anlaşmazlık halinde iptal edilen mal ertesi iş günü ihaleye çıkartılır.

·        Malın alım satımı yapıldıktan sonra doğacak itilafların çözüm mercii hakem heyetidir.

 

  BORSAMIZ KOTASYONUNA DAHİL MADDELERİN NAKLİYE DEPOLAMA VE            

PERAKENDECİ FİRE MİKTARLARI ( % OLARAK)  

 

HUBUBAT VE BAKLİYAT:

 

Maddenin Cinsi:     Nak.Firesi         Muhafaza Firesi    Perakendeci Firesi

                                           %                          6 Ay    %                                %

            --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

            Arpa                                      1,5                              3                                 2,5

            Buğday                                   1,5                              3                                 2,5

            Çavdar                                   1,5                              2                                 2,5

            Mısır                                       1,5                              3                                 2,5

            Pirinç                                      1,5                              1,5                              2,5

            Yulaf                                      1,5                               2                                 2,5

            Börülce                                   1,5                              1,5                              2,5

            Burçak                                   1,5                              1,5                              2,5

            Kuru Fasulye                          1,5                              3                                 2,5

            Mercimek                               1                                 1,5                              2,5

            Nohut                                     1                                 1,5                              2,5

            --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1-      AYÇİÇEĞİ: İlk iki ayda azami 4,5 diğer aylarda bir sene zarfında azami % 3’e kadar,       

2-      UN: Değirmenden fırına veya imalathaneye nakledildiğinde % 1 perakendeci firesi % 2,5,

3-      BUĞDAY KEPEĞİ: Perakendeci firesi % 3, nakliye firesi 1,5,

Not: Nakliye firesi fırıncı ve imalatçıya aittir. Değirmenci kullanamaz.

4-      NİŞASTA: (Mısır, patates,buğday): Nişasta da muhafaza firesi yoktur.Nişastada  fabrika veya imalathaneden toptancıya nakliye firesi % 1 ve perakendecide açık olarak satılan nişasta perakendeci firesi % 2,5’tur. Bunun için ayrıca nakliye firesi düşülmez,

5-      KETEN TOHUMU: Azami % 3’e kadar.

6-      KÜSPE(Ayçiçeği,Mısır): İmalattan sonra ilk ay zarfında % 4, müteakip ay içinde %2, ancak bu fire miktarı % 10’u geçemez.

7-      ERİMİŞ SADEYAĞ: Toptancı firesi % 1,5, perakendeci firesi % 4,

8-      ERİMEMİŞ SADEYAĞ: Toptancı firesi % 5, perakendeci firesi % 7.

9-      NEBATİ MUTFAK YAĞLARI: Perakendeci fireci%2’dir.

10-  NEBATİ MAYİ YAĞLAR: Filtre yapıldığı taktirde  % 2, nakliye firesi % 1,5

11-  GLİKOZ: Nakliye firesi % 2 imalatta kullanılacağı maddeye göre % 10’dan % 20’ye kadar değişir.

12-  KABAK: Nakliye Firesi % 2 depolamada ilk 3 ayda % 20, diğer aylarda % 10.

13-  KURU SOĞAN: Ocak’tan Aralık’a kadar % 20( Toptancı her el değiştirişte % 2, perakendeci firesi % 3’e)

14-  PATATES: Temmuz, Ağustos ve Eylül’de % 8, Ekim,Kasım,Aralık % 15, Ocak’tan Haziran’a kadar  % 20, (Toptancı her el değiştirişte %2, perakendeci firesi % 3’e kadar)

15-  PEKMEZ: Nakliye % 2, perakende satışta % 5.

16-  BEYAZ PEYNİR: (Yaz Mevsimi) Toptancıdan satıldıktan sonra vilayetten vilayete sevkinde % 20’yi aşmamak üzere her gün için % 1, buzhanede şok yapıldığı taktirde % 4, perakendeci firesi % 15.

BEYAZ PEYNİR: (Kış Mevsimi) Toptancıdan satıldıktan sonra vilayetten vilayete sevkinde % 10’yi aşmamak üzere her gün için % 1/2, buzhanede şok yapıldığı taktirde % 8, perakendeci firesi % 15.

 

17-  KAŞAR PEYNİRİ: Toptancıda  satıldıktan sonra vilayetten vilayete sevkinde % 5, buzhanede stok yapıldığı taktirde % 4, perakendeci firesi % 7.

18-  SARIMSAK: Soğanla orantılıdır.

19-  YUMURTA: Malı alıp işleyen toptancıda % 6, perakendecide % 10.

20-  ZEYTİN: Ham alıp tuzlayan için % 8, salamuradan çektikten sonra imalat yerinden başka bir bölgeye nakleden toptancı için % 7 ve perakendeci firesi de % 10’dur.

21-  CEVİZ: (İç Ceviz) Şehirden şehre nakliye firesi % 2, muhafaza firesi % 2,

parakendeci firesi % 5.

(Kabuklu Ceviz) Şehirden şehre nakliye firesi % 5, muhafaza firesi % 2, perakendeci firesi % 6. NOT:İç ceviz işlendiği taktirde vasati % 10 fire verir.

22-  FINDIK:  (İç Fındık) Şehirden şehre nakliye firesi % 1, muhafaza firesi % 2, perakendeci firesi % 3. NOT: Kavrulduğu taktirde % 13 fire kabul edilir.

(Kabuklu Fındık) Şehirden şehre nakliye firesi % 3, muhafaza firesi % 5, perakendeci firesi % 10.

23-  KABAK ÇEKİRDEĞİ: Şehirden şehre nakliye firesi % 3, muhafaza firesi % 10,                                    perakendeci firesi % 5, kalburlama ve kavurma motorlama halinde tuz dahil % 15, perakende % 5,

24-  İPEK KOZASI: Nakliye firesi % 2, depolama % 2, fırınlama % 55 ila % 58.

25-  KEÇİ KILI: Nakliye firesi % 2, Adapazarı’nda işlenmesi halinde işlenme firesi % 5, normal şartlarda depolarda bekletilmesi halinde 6 aya kadar işlenmiş ve natürel olarak firesi % 1

26-  TİFTİK: Nakliye firesi % 1, Adapazarı’nda işlenmesi halinde işlenme firesi % 1, normal şartlarda depolarda bekletilmesi halinde 6 aya kadar işlenmiş ve natürel olarak firesi % 0,5

27-  YAPAĞI: Nakliye firesi Adapazarı’nda işlenmesi halinde işlenme firesi % 2, normal şartlarda depolarda bekletilmesi halinde 6 aya kadar işlenmiş ve natürel olarak firesi % 5

28-  PAMUK: Adana ve İzmir Borsaları teamüllerine uyulacaktır.

29-  CANLI HAYVAN: (Tokluk Firesi) Büyükbaş hayvanlardan % 8, koyunlardan % 5, kuzulardan %4 nispetinde tokluk firesi düşülür. Mal bedeli tokluk firesi düşüldükten  sonra kalan ağırlık üzerinden hesap edilir.

30-  KESİK ET: ( Kırmızı Et – Beyaz Et) Taze ette 24 saat için %1,5 , taze et nakliyede 500 km.de %0,5, 1000 km.de % 1, depolamada(şoklama) 6 aya kadar % 2

31-  HAM DERİ VE YAŞ DERİLER:

1-      Mezbahalarda ve besicilerden alınan küçükbaş hayvan derileri adet üzerine alınıp satıldığından bunlarda fire mevzubahis değildir.

2-      Tuzlu ve hava kurusu küçükbaş hayvan derilerine imalatçı veya ihracatçıya kadar fire nispeti % 8’dir.

3-      Büyükbaş hayvan derilerinde satışlar kilo ile yapıldığından yaştan yaşa azami % 2, yaştan salamuraya azami % 20, salamuradan salamuraya azami % 4,

4-      İthal malı büyükbaş hayvan derilerinde salamuralarda azami % 4, ithal malı büyükbaş hayvan derilerinin tuzlu ve hava kurusu mallarda azami % 2.

32-  ARPACIK: Nakliye firesi % 2, muhafaza firesi % 3, perakendeci firesi %10

33-  DEKSTRİN: Nakliye, muhafaza, perakendeci firesi yoktur.

34-  MISIR ÖZÜ: Nakliye, muhafaza, perakendeci firesi yoktur.

35-  SABUN: (Beyaz-Yeşil) Beyaz sabunda çuvallı ambalaj nakliye firesi % 3, beyaz sabunda çuvallı ambalajlı depoda muhafaza firesi (altı ay) için % 5, beyaz sabunda çuvallı ambalajlı perakendeci firesi (nakliye firesi dâhil) % 10’a kadar olabilir. İkinci nevi prina sabunlarında yukarıdaki rakamlara % 2 daha fazla fire kabul edilebilir.

36-  SÜPÜRGE TELİ: Nakliye % 3, ilk üç ayda depolama % 18, diğer aylarda % 7, imalatta % 40 fire kabul edilir.

37-  SÜPÜRGE TOHUMU: Nakliye %1, depolama % 10, perakendeci firesi % 25.

 

MISIR KURUTMA İLE İLGİLİ FİRE ORANLARI

 

 

            30 RUTUBETE KADAR

 

            Yaş Mıs.Rut. – Kuru Mıs.Rut. x 1.2 – Fire

 

            30 RUTUBETTEN YUKARISI

 

            Yaş Mıs.Rut. – Kuru Mıs.Rut. x 1.3 – Fire

 

            Formülü ile;

 

           

            YAŞ MISIR RUTUBET ORANI                                                                               FİRE NİSPETİ % OLARAK

14                                                                                                                                                             –

15                                                                                                                                                             1.2

16                                                                                                                                                             2.4

17                                                                                                                                                             3.6

18                                                                                                                                                             4.8

19                                                                                                                                                             6.0

20                                                                                                                                                             7.2

21                                                                                                                                                             8.4

22                                                                                                                                                             9.6

23                                                                                                                                                             10.8

24                                                                                                                                                             12.0

25                                                                                                                                                             13.2

26                                                                                                                                                             14.4

27                                                                                                                                                             15.6

28                                                                                                                                                             16.8

29                                                                                                                                                             18.0

30                                                                                                                                                             19.2

31                                                                                                                                                             20.5

32                                                                                                                                                             21.8

33                                                                                                                                                             23.1

34                                                                                                                                                             24.4

35                                                                                                                                                             25.7

36                                                                                                                                                             27.0

37                                                                                                                                                             28.3

38                                                                                                                                                             29.6

39                                                                                                                                                             30.9

40                                                                                                                                                             32.1